Nadwiślańskie koncerty organowe

TYTUŁ PROJEKTU

Nadwiślańskie koncerty organowe

BENEFICJENT

Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu

MIEJSCOWOŚĆ

Gołąb gm. Puławy

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie, Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły, Publiczne Gimnazjum w Gołębiu, Gazeta puławska "Tygodnik Powiśla"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu ogółem: 119 799,90 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 100 422,00 zł (83,82 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

10 miesięcy (wrzesień 2013 r. - czerwiec 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://parafiagolab.pl

CEL

Projekt powstał z myślą o zwiększeniu atrakcyjności turystycznej miejscowości Gołąb poprzez organizację Nadwiślańskich Koncertów Organowych.

DZIAŁANIA

W ramach projektu wykonano renowację zabytkowych organ piszczałkowych znajdujących się w Kościele Parafialnym w Gołębiu. Przyczyniło się to do podniesienia jakości istniejącej infrastruktury turystycznej jaką są obiekty sakralne: Zabytkowy Kościół Parafialny oraz Domek Loretański. "Nawiślańskie Koncerty Organowe" spowodowały wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i promocję w skali kraju. Aby produkt mógł zaistnieć niezbędne było odrestaurowanie zabytkowego instrumentu w celu uzyskania ich pierwotnego brzmienia. Dzięki zabiegom koncerty będą mogły być powtarzane cyklicznie.
Koncerty organowe odbyły się w Noc Świętojańską, wydarzenie uatrakcyjniono występami chórów z nadwiślańskich parafii, nocnym zwiedzaniem kościoła przy świetle pochodni i lampionów, ogniskami nad Wisłą.

W ramach działań promocyjnych zamieszczono informację na stronach internetowych wnioskodawcy i partnerów. Wykonano druk plakatów oraz ulotek informacyjno- promocyjnych.

WSKAŹNIKI

Powstał nowy produkt turystyczny który na stałe został wpisany w ofertę edukacyjno- kulturalną regionu wykorzystując zasoby dziedzictwa kulturowego jakimi są zespół obiektów sakralnych- Zabytkowy Kościół oraz Domek Loretański. Działanie przyczyniło się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających Gołąb. Renowacja organ piszczałkowych bezpośrednio wpłynęła na poprawę i podniesieie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej.