Naturalne labirynty miejscem poznania dziedzictwa regionu, twórczej inspiracji i aktywnego wypoczynku w centrum Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

Naturalne labirynty miejscem poznania dziedzictwa regionu, twórczej inspiracji i aktywnego wypoczynku w centrum Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

BENEFINCJENT

Celina Sobczuk

MIEJSCOWOŚĆ

Rąblów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Tomasz Maścibroda

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 333 468,80 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 167 411,33 zł (58,97 %)

STRONA INTERNETOWA

http://parklabiryntow.pl/

CEL

Wykorzystanie potencjału turystycznego subregionu do zwiększenia atrakcyjności turystycznej a także ożywienia gospodarczego regionu. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest edukacja poprzez aktywność fizyczną i zabawę. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie nowej oferty turystycznej.

DZIAŁANIA

Dzięki realizacji projektu powstał „Szlak otwartych kościołów”, powstała galeria 60 fotogramów kaplic i kapliczek subregionu w 30 potykaczach oraz galeria 30 naturalnych drewnianych rzeźb kapliczek i świątków, wykonanych przez ludowych artystów. Dzięki dofinansowaniu stworzono Park Nordic Walking, w ramach którego utworzono ogrodową kolekcję 1500 drzew, roślin, krzewów i kwiatów uprawnych w subregionie. Powstał kompleks 5 labiryntów roślinnych, wykonano 3 edukacyjne labirynty planszowe oraz utworzono wypożyczalnię 6 rowerów oraz 30 kompletów kijków Nordic Walking.

W ramach promocji Naturalnych Labiryntów wydano10 tys. szt. ulotek promocyjnych, 10 tys. szt. dyplomów, 5000 szt składanych wizytówek, 6 szt bilbordów, tablicę informacyjną o projekcie, tablicę pamiątkową oraz stronę internetową.

WSKAŹNIKI

W regionie znajduje się wiele kaplic, kapliczek, figur i krzyży ze względu na rozproszenie obiektów nie jest możliwe dotarcie do wszystkich w krótkim czasie. Stworzenie fotograficznej galerii zawierającej opisy umożliwiło ich poznanie.