14 projektów wybranych z Programu Szwajcarskiego na rozwój turystyki w regionie

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 14 projektów do wsparcia w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu  - Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Terminy podpisania umów zostaną wskazane przez Operatora  Dotacji - Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień" w bezpośrednich pismach do Beneficjentów.

Lista projektów wybranych

Lista rezerwowa

13.03.2015
autor: Admin
Oceń:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Skomentuj

Autor: