27 wniosków w ostatnim konkursie grantowym

Do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, tj. Operatora Dotacji w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, wpłynęło 27 wniosków o pomoc finansową na rozwój infrastruktury i usług turystycznych.

Jest to już ostatni konkursie grantowy. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców wynosi ponad 1,6 mln zł, a dostępny w konkursie limit środków to nieco ponad 680 tys. zł.

Zestawienie złożonych wniosków

13.03.2015
autor: Admin
Oceń:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Skomentuj

Autor: