„Szwajcarski Szlak Rozwoju”

Lokalizacja i termin

23 sierpnia 2015 - Puławy - Pl. Fryderyka Chopina w godz. 11.00-19.00

Cel strategiczny

Budowa/wzmocnienie świadomości marki Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - Swiss Contribution na terenie koncentracji geograficznej.

Cel operacyjny

Prezentacja wybranych aspektów tj. turystyki, ekologii, oraz produktu lokalnego i/lub lokalnej przedsiębiorczości - wspieranych poprzez realizację projektów SPPW z różnych obszarów tematycznych (j.w. Rozwój regionalny, Środowisko i infrastruktura, Bioróżnorodność), wdrażanych na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz pokazanie przynoszonych przez nie korzyści. Ponadto, jak najszersze poinformowanie opinii publicznej o wsparciu z SPPW oraz zapewnienie jak największej liczby uczestników w evencie.

Program eventu

Program eventu realizowany jest w osobnych, niewielkich pawilonach, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, czyli grupie projektów/podprojektów z różnych obszarów tematycznych SPPW. Pawilony rozplanowane są w sposób nieregularny - jako nawiązanie do prawdziwych szlaków turystycznych w rzeczywistej przestrzeni, których przebieg zdeterminowany jest warunkami terenowymi.

Niemal wszystkie formy ekspozycyjne zakładają aktywny udział / interakcję ze strony uczestników (wyjątek: wystawa fotogramów).

Na program eventu składają się następujące aktywności dla uczestników i/lub formy wystawiennicze (ekspozycyjne):

  1. „Tunel” - niekonwencjonalna forma interaktywnej prezentacji materiałów wizualnych (slajdów) poświęconych projektom i podprojektom SPPW o tematyce rozwoju turystyki na obszarze koncentracji geograficznej.
  2. „Ptaki” - instalacja pozwalająca odbiorcom dowiedzieć się w zaskakującej formie, na czym polegał i jakie efekty przyniósł jeden z zakrojonych na szeroką skalę projektów SPPW poświęconych zagadnieniom bioróżnorodności.
  3. „Azbest precz” [pawilon wspólny z „Solary na dachy”] - interaktywna instalacja, dzięki której odbiorcy poznają grupę projektów SPPW dedykowanych tematyce usuwania pokryć dachowych zawierających azbest i utylizacji odpadów azbestowych. Forma prostej, sympatycznej zabawy (gry) sprawnościowej pomoże - na zasadzie kontrastu - uświadomić odbiorcom zagrożenia wynikające z obecności w bezpośrednim otoczeniu człowieka materiałów azbestowych i tym samym podkreślić wagę oraz znaczenie projektów SPPW w rozwiązywaniu tego - często nieuświadamianego powszechnie - problemu.
  4. „Solary na dachy” [pawilon wspólny z „Azbest precz"] - instalacja podobna w mechanice działania do powyższej, która inspiruje aktywność uczestników, poświęcona grupie projektów SPPW z grupy tematycznej „Efektywność energetyczna", dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu.
  5. „Bernardyn-skarbonka” - interaktywna forma ekspozycyjna, która w bardzo sugestywny sposób pozwoli unaocznić odbiorcom mechanizm wspierania ze środków SPPW projektów stymulujących rozwój przedsiębiorczości, miejsc pracy, marek i produktów lokalnych.
  6. Wystawa fotogramów prezentujących wybrane projekty i podprojekty SPPW, wraz z uzupełniającymi informacjami o beneficjencie, lokalizacji projektu, jego wartości ogółem oraz wartości dofinansowania ze środków SPPW. Obejmuje 8 dwustronnych ekspozytorów, już wykorzystywanych w czasie 4 eventôw „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę”.
17.08.2015
autor: Admin
Oceń:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Skomentuj

Autor: