ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zadania na zakup i dostawę stołu bilardowego, stołu do tenisa stołowego, gry w piłkarzyki stołowe w ramach zadania „Podniesienie jakości bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym” realizowanego w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Powiat Puławski zaprasza do złożenia oferty w niniejszym przedmiocie.

Ofertę należy złożyć nie później niż do 03.08.2015r. do godz. 11.00w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn: „Zakup i dostawa stołu bilardowego, stołu do tenisa stołowego, gry w  piłkarzyki stołowe w ramach zadania „Podniesienie jakości bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym” do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy, Kancelaria Ogólna (parter) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi jawnie w Starostwie Powiatowym w Puławach, Al. Królewska 19,
24-100 Puławy w dniu 03.09.2015 r. godz.11.30 pok. 238.

Zapytanie ofertowe

25.08.2015
autor: Admin
Oceń:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Skomentuj

Autor: