O Projekcie

„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny” to projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Starostwo Powiatowe w Puławach we współpracy z trzema partnerami.

Poniżej prezentujemy krótką statystykę projektu, który stanowi kolejny krok ku wzmacnianiu potencjału gospodarczego i zasobów ludzkich naszego regionu. O postępie prac będziemy informować na bieżąco.


Partnerzy:

1. Powiat Puławski – lider

2. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

4. Lubelski Ośrodek Samopomocy


Budżet projektu:

• 4 152 236 CHF – tj. 11 987 505 zł

• Udział własny: 3,67% - tj. 439 505 złWażne terminy:

• Termin realizacji biegnie od sierpnia 2011 r.

• Projekt będzie realizowany do 31.03.2015 r.

• Pierwsze działania zostały podjęte we wrześniu 2011r.

• Pierwszy konkurs na granty planowany był na grudzień 2011r.


Zakres rzeczowy projektu:

• Środki na granty do rozdysponowania w formie otwartych konkursów dla wnioskodawców z terenu LGD

„Zielony Pierścień” – (ponad 70% wartości projektu)

• Zarządzanie projektem

• Szkolenia ogólnorozwojowe, ukierunkowane na podjęcie działalności pozarolniczej

• Obsługa grantów (doradztwo, szkolenia, organizacja konkursów, czynności formalno-prawne)

• Działania na rzecz przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

• Promocja dobrych praktyk szwajcarskich w zakresie wykorzystania imprez sportowych i turystyki do rozwoju regionalnego (wizyty studyjne )

• Interaktywny portal internetowy

• Promocja projektu

• Plan Rozwoju Turystyki (audyt zasobów przyrodniczo-krajobrazowych, opracowanie planu, wydawnictwa, konferencje)

• Audyt finansowy

 Obszar

Gminy objęte Projektem: 

(powiat puławski)

-Baranów
-Janowiec
-Kazimierz Dolny
-Końskowola
-Kurów
-Markuszów
-Nałęczów
-Puławy (Gmina)
-Wąwolnica
-Żyrzyn
-Wojciechów (powiat lubelski)