Odkryj przeszłość z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

TYTUŁ PROJEKTU

Odkryj przeszłosć z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

BENEFICJENT

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Urząd Miasta Kazimierz Dolny; Urząd Gminy Janowiec; Urząd Miasta Puławy; Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystki; Lubelska Regionalna Organizacja Turystczna

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 94 710,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania 66 427,50 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (czerwiec- październik 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.mnkd.pl

CEL

Promocja Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym upowszechniająca informację o propozycjach kulturalnych, edukacyjnych oraz usługach komercyjnych, poprzez stworzenie wielofunkcyjnej, dwujęzycznej i dostosowanej dla osób niewidzących strony Internetowej.

DZIAŁANIA

Powstanie strony internetowej spowodowało zwiększenie dostępu do informacji o planowanych wydarzeniach kulturalnych i ofercie edukacyjnej, poprzez wykorzystanie najnowszych rozwiązań technicznych. Modernizacja pozwoliła na uporządkowanie informacji o ofercie, strukturze oraz promocji dziedzictwa kulturowego subrgionu. Dodatkowe funkcjonalności umożliwiają dokonanie zakupu wydawnictw muzealnych i materiałów edukacyjno- pamiątkarskich, a także dokonania rezerwacji noclegów w pokojach gościnnych Muzeum i rezerwacji terminów zajęć edukacyjnych oraz grupowego zwiedzania obiektów Muzeum. Serwis charakteryzuje się dostępnością i klarownością poszukiwanych treści. Strona jest kompatybilna z portalem społecznościowym Facebook oraz aplikacją mobilną, umożliwiającą przeglądanie jej w telefonie komórkowym. Dodatkową funkcjonalnością jest dostosowanie serwisu dla osób niedowidzących. W ramach promocji wyprodukowano materiały informacyjne w postaci ulotek.

WSKAŹNIKI

Efektem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu turystów polskich i zagranicznych do zintegrowanej i atrakcyjnej w formie informacji o ofercie kulturalnej Muzeum. Rezultatem jest pozytywny wpływ na realizację regionalnej polityki rozwoju poprzez przyczynienie się do poprawy infrastruktury turystycznej i informacyjnej subregionu.