Kazimierz Dolny jako kolonia artystyczna w katalogach i na Europejskim Festiwalu Kolonii Artystycznych

TYTUŁ PROJEKTU

Kazimierz Dolny jako kolonia artystyczna w katalogach i na Europejskim Festiwalu Kolonii Artystycznych

BENEFICJENT

Kazimierska Konfraternia Sztuki- Kolonia Artystyczna

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 73 895,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 66 505,50 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (maj- listopad 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest przywrócenie wizerunku Kazimierza Dolnego jako europejskiej kolonii artystycznej poprzez wzmocnienie artystycznego wizerunku miasta oraz upowszechnienie i promowanie wiedzy na temat kolonii artystycznych. Podjęte działania mają zadanie stworzenia turystyki profilowanej, gdzie podstawą spędzania wolnego czasu jest uczestnictwo w kulturze.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła zorganizowanie: wystaw obrazów, wykładów, spektakli teatralnych na Europejskim Festiwalu Kolonii Artystycznych oraz wydanie 3 katalogów w nakładzie 750 szt. każdy.

 W Muzeum Nadwiślańskim w oddziale Kamienicy Celejowskiej, zorganizowano jedną z wystaw pt. „Dawni Mistrzowie”, prezentowała  80 obrazów z okresu XIX- XX wieku, druga wystawa
pt. „Współcześni twórcy” prezentowała 150 obrazów współczesnych twórców zamieszkujących kolonie artystyczne w Kazimierzu Dolnym, Zakopanem, Szklarskiej Porębie, Worpswede, została zorganizowana w Galerii Wystaw Czasowych w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. We wrześniu w Galerii Wystaw Czasowych podczas Europejskiego Festiwalu Kolonii Artystycznych odbywały się wykłady pt. „Reiner Maria Rilke w Worpswede”; „Twórcy żydowscy w kazimierskiej kolonii artystycznej 1900-1939 r.”; Miejsce i rola Kazimierza Dolnego w polskim życiu artystycznym XIX-XXI w.” W ramach eksperymentalnego teatru ulicznego podczas Festiwalu odbyły się 2 spektakle teatralne na Rynku i w okolicach Muzeum Nadwiślańskiego. W wyniku przeprowadzonych działań powstały nowe produkty turystyczne w postaci katalogów które są rozpowszechniane wśród turystów, w obiektach turystycznych, bibliotekach oraz instytucjach kultury dzięki czemu są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Katalogi wydano w 3 blokach tematycznych- „Dawni Mistrzowie”; „Współcześni Twórcy”; „Europejski Festiwal Kolonii Artystycznych”, zostały wydane w 2 wersjach językowych polskiej oraz niemieckiej, przedstawiono w nich sylwetki 100 artystów tworzących w koloniach artystycznych dawniej i obecnie.

WSKAŹNIKI

Trwałość rezultatów zostanie utrzymana przez Wnioskodawcę który zobowiązał się do utrzymania kopii materiałów w formie cyfrowej oraz do dalszego upowszechniania wiedzy o koloniach artystycznych jak również promowania działań z tym związanych, na profilu FB Kazimierskiej Konfraterni Sztuki- Kolonii Artystycznej, będą dostępne katalogi w wersji elektronicznej.

W zorganizowanych wykładach uczestniczyło 150 osób, ok. 1000 osób odwiedziło wystawy

Katalogi otrzymały wybrane instytucje związane ze sztuką, biblioteki publiczne, obiekty turystyczne (w tym Centra Informacji Turystycznych) w subregionie.