O projekcie Euroszansa wypowiedź strony szwajcarskiej

Pobierz

O projekcie Euroszansa na antenie Radia Lublin

Pobierz

Kwartalnik Powiatu Puławskiego nr 20/2014

W nr 20/2014 Kwartalnika Powiatu Puławskiego „Tu jest moje miejsce” zamieszczono informacje dotyczące III wizyty studyjnej w Szwajcarii oraz relacje uczestników- str. 57-60.

Pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków - Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Zestaw wszystkich potrzebnych dokumentów do pobrania.

Pobierz

Plan Rozwoju Turystyki - wersja wydawnicza

Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny na lata 2012-2020 - wersja wydawnicza - dostępna na konferencji 13.12.2012r.

Pobierz

Plan Rozwoju Turystyki

Ostateczna wersja Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny na lata 2012-2020

Pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków: Start - up

Zestaw wszystkich potrzebnych dokumentów do pobrania.

Pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rozwój edukacji na obszarach wiejskich

Zestaw wszystkich potrzebnych dokumentów do pobrania.

Pobierz

Unikatowość wsi czyli jak oczywiste staje się zaskakującym

Prezentacja Pani Anna Jabłońska i Pani Dorota Nicewicz (Studio Architektury Krajobrazu, Towarzystwa Przyjaciół Gołębia)

Pobierz

Drugi nabór wniosków w obszarze tematycznym: - Rozwój poprzez edukację na wsi.

Program szkolenia - pdf

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy - doc

Pobierz

Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w I naborze wniosków.

Lista dofinansowanych projektów - pdf

Pobierz

Rekrutacja uczestników do III edycji szkoleń w ramach projektu - EUROszansa dla Lubelszczyzny...

Do pobrania regulamin rekrutacji format pdf

Pobierz

Do pobrania regulamin rekrutacji format doc

Pobierz

Do pobrania formularz rekrutacyjny format pdf

Pobierz

Do pobrania formularz rekrutacyjny w format doc

Pobierz