Podniesienie konkurencyjności Domu Szkoleniowo-Rekreacyjnego Kwaskowa w Kazimierzu Dolnym w obszarze turystyki szkoleniowo-konferencyjnej dla średniej wielkości grup zorganizowanych

TYTUŁ PROJEKTU

Podniesienie konkurencyjności Domu Szkoleniowo-Rekreacyjnego Kwaskowa w Kazimierzu Dolnym w obszarze turystyki szkoleniowo-konferencyjnej dla średniej wielkości grup zorganizowanych.

BENEFICJENT

ANIMUS Zbigniew Rak

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

PW „Bobik” Aktywny Wypoczynek, Wojciech Sosik

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 79 518,88 zł., kwota dofinansowania: 47 655,88 zł. (60%)

CZAS REALIZACJI

3 miesiące,( 1 kwietnia 2015 do 30 czerwca 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

www.kwaskowa.pl

CEL

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności Domu Szkoleniowo-Rekreacyjnego Kwaskowa położonego w Kazimierzu Dolnym na rynku obiektów szkoleniowo konferencyjnych poprzez poprawę atrakcyjności pobytu i jakości bazy noclegowej.

DZIAŁANIA

W ramach Projektu zwiększono ilość miejsc noclegowych o 6 oraz podniesiono standard istniejących miejsc noclegowych poprzez remont niewykorzystywanej przestrzeni na terenie obiektu oraz zakup niezbędnej infrastruktury i wyposażenia. Zagospodarowano tereny zielone poprzez stworzenie miejsc wypoczynku na terenie posesji przy Domu Szkoleniowo-Rekreacyjnym Kwaskowa. Urozmaicono ofertę wypoczynku na świeżym powietrzu w czasie wolnym, zgodnie z dobrymi praktykami szwajcarskimi, poprzez zakup sprzętu do poruszania się po szlakach turystycznych: 4 rowery turystyczne, 4 komplety kijków do NW oraz poprzez współpracę z Partnerem Wspierającym w zakresie wypożyczenia sprzętu, a także zaproponowania gościom oferty aktywnego wypoczynku. Wypromowano Dom Szkoleniowo-Rekreacyjny Kwaskowa na rynku obiektów szkoleniowych poprzez wyprodukowanie 1000 folderów reklamowych i 5 bannerów reklamowych, tablicy informacyjnej i pamiątkowej oraz naklejek.

WSKAŹNIKI

Efektem Projektu jest wprowadzenie do oferty turystycznej subregionu profesjonalnego obiektu świadczącego kompleksowe usługi pobytu dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób. Turystyka konferencyjna w subregionie jest w ciągłym rozwoju, a co za tym idzie rosną potrzeby i oczekiwania wobec obiektów szkoleniowych.Dom Szkoleniowo-Rekreacyjny Kwaskowa znajduje się na terenach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym i kulturowym sprzyjających uzupełnianiu oferty szkoleniowo-kongresowej, a ponadto jest obiektem dedykowanym do przyjmowania zorganizowanych grup turystów dzięki przestrzeni mogącej pomieścić i przenocować jednorazowo większą ilość gości oraz odpowiednio wyposażonym salom szkoleniowym i infrastrukturze będącej na wyposażeniu obiektu.Położony jest bezpośrednio w sąsiedztwie szlaków turystycznych (szlak spacerowy, szlak rowerowy, konny i szlak do nordic walkingu).