„Podróże z duszą i pomysłem” czyli turystyka szyta na miarę

TYTUŁ PROJEKTU

„Podróże z duszą i pomysłem” czyli turystyka szyta na miarę

BENEFICJENT

Kamilla Brodzik

MIEJSCOWOŚĆ

Borowa gm. Puławy

PARTNER WSPIERAJĄCY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 58 000,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 40 000,00 zł (69%)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Maj 2014 r.

CEL

Głównym celem działalności jest utworzenie Ośrodka Aktywnej Turystyki i Rekreacji zapewniającego szeroki wachlarz atrakcji wykorzystując wyposażenie wypożyczalni sprzętu sportowego oraz walory krajoznawcze i przyrodnicze obszaru.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie pola do paintballu, usytuowanego na działce Beneficjenta w sąsiedztwie jeziora. Pole zostało wyposażone w niezbędne do gry narzędzia-  markery oraz odzież i maski ochronne. W pobliżu znajdują się ławki, „strefy” przebieralni dla graczy, drewniane WC oraz miejsce przystosowane do zorganizowania grilla lub ogniska. Na terenie obiektu przygotowano 3 miejsca parkingowe. Zakupiono samochód minivan 7 osobowy wykorzystywany do transportu klientów podczas wycieczek. Aby ułatwić organizację spływów kajakowych zakupiono 4 szt. kajaków wraz z wyposażeniem- z możliwością wykorzystania na szlakach wodnych rzek Wieprz i Wisła oraz jeziora przyległego do pola paintball. W ramach projektu zakupiono 3 aparaty fotograficzne wodoszczelne z funkcją wideo HD umożliwiające dokumentację wideo i fotograficzną pobytu. W ramach promocji i reklamy utworzono stronę internetową, zakupiono reklamę banerowo/bilbordową oraz oklejono samochód zakupiony w ramach projektu. Beneficjent uatrakcyjnia ofertę organizując spotkania z ciekawymi ludźmi którzy prezentują unikalne umiejętności np. pokazy sokolnicze, pokazy tresury psów.

Każdy program i scenariusz pobytu układany jest indywidualnie, do potrzeb danego Klienta i jego możliwości finansowych – jest „szyty na miarę” klient ma możliwość wyboru dowolnej aktywnej formy integracji i zabawy.

WSKAŹNIKI

W pierwszym roku prowadzonej działalności z oferty skorzystało 1400 klientów indywidualnych. W skali miesiąca możliwe jest obsłużenie 3 wycieczek. Dla grup zorganizowanych przewidziano rabaty. W kolejnych miesiącach Beneficjent planuje sukcesywnie rozszerzać ofertę o nowe formy ciekawych zabaw i atrakcji na bazie dostępnego wyposażenia.