Poprawa bazy noclegowej w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

TYTUŁ PROJEKTU

Poprawa bazy noclegowej w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

BENEFICJENT

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

Urząd Miasta Kazimierz Dolny

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 192 986,03 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 164 038,15 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (styczeń- maj 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.mnkd.pl

CEL

Rozwój oferty turystycznej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym poprzez modernizację poddasza Oddziału Kamienicy Celejowskiej z przeznaczeniem na bazę noclegową.

DZIAŁANIA

W ramach projektu powstały 2 apartamenty (łącznie 6 miejsc noclegowych) wraz z aneksami kuchennymi oraz łazienkami. Pomieszczenia znajdują się na poddaszu, na drugim piętrze budynku. Przystosowano klatkę schodową oraz wejście co umożliwia wykorzystanie budynku do nowych celów turystycznych. Zakupiono meble oraz sprzęt niezbędny do wyposażenia dwóch pokoi gościnnych oraz wyposażenie dwóch łazienek oraz aneksów kuchennych. Przy bazie noclegowej istnieje możliwość wypożyczenia zakupionych w ramach projektu rowerów oraz sprzętu do uprawiani nordic walking.

W ramach działań promocyjnych przygotowano ulotki dystrybuowane w 7 oddziałach MNKD oraz w instytucjach partnerów wspierających, zamieszczono tablicę informacyjną którą po wykonaniu działań zastąpiono pamiątkową.

WSKAŹNIKI

Możliwość noclegu na terenie zabytkowego obiektu w centrum Kazimierza Dolnego uatrakcyjnia pobyt turystom przebywającym w subregionie.

Projekt wpisuje się w realizację zadania polegającego na promocji sieciowego produktu turystycznego w postaci 7 oddziałów Muzeum  Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. W przyszłości planowane są kolejne działania umożliwiające dalszą modernizację również w innych oddziałach muzeum.