Poszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego Ostoja pod Czarną Piłą

TYTUŁ PROJEKTU

Poszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego "Ostoja pod Czarną Piłą"

BENEFICJENT

Piotr Białek "Ostoja pod Czarną Piłą"

MIEJSCOWOŚĆ

Czołna gm. Baranów

PARTNERZY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 27 000,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania 16 200,00 zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (maj- listopad 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.twojaostoja.pl

CEL

Głównym celem jest podniesienie atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego, spowoduje to zwiększenie zainteresowania proponowaną ofertą turystyczną. Baza noclegowa będzie miejscem łączącym lokalne usługi z produktami turystycznymi, zaś realizowane działania przyczynią się do współpracy z lokalnymi twórcami oraz aktywizacji lokalnej społeczności poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych oraz organizację wypraw krajobrazowo – turystycznych.

DZIAŁANIE

Realizacja projektu przyczyniła się do uatrakcyjnienia istniejącej oferty. Zostały zakupione trzy kajaki dwuosobowe w celu promowania turystyki aktywnej, dzięki którym możliwy jest spływ po rzece Wieprz. Zakup i montaż elementów wyposażenia stajni przyczynił się do jej uruchomienia. W celu podniesienia atrakcyjność oferty zaadaptowano „ziemiankę” na saunę, do jej wyposażenia zakupiono: drewniane ławki, boazerie oraz piec elektryczny. Dodatkową atrakcją dla amatorów gier jest zakup: stołu bilardowego oraz piłkarzyków. W przyszłości planuje się udostępnianie boksów, dla koni turystów.W ramach działań promocyjnych przygotowano stosowną informację o poszerzeniu oferty na stronie internetowej, ponadto takie informacje zostały zamieszczone w wyszukiwarkach miejsc noclegowych w których gospodarstwo posiada zakładki oraz na profilu agroturystyki na portalu społecznościowym. W ogólnodostępnej części domu została zamieszczona tablica informacyjna.

WSKAŹNIKI

Rozszerzenie oferty przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania gospodarstwem agroturystycznym wśród turystów. Wysoka jakość usług sprawiła że jest to idealne miejsce dla turystów zainteresowanych poznawaniem walorów przyrodniczych Doliny Wieprza i okolic np. rezerwat Piskory i Czapliniec (jest to obszar na którym występują rzadkie ptaki błotno-wodne). W kolejnych latach przewidywana jest organizacja warsztatów z lokalnymi twórcami z dziedziny tkactwa, garncarstwa, rękodzieła co przyczyni się do promocji subregionu.