Powstanie filmu dokumentalnego „Kazimierz unicestwiona Idylla” o artystach Kolonii Artystycznej Kazimierza Dolnego

TYTUŁ PROJEKTU

Powstanie filmu dokumentalnego „Kazimierz unicestwiona Idylla” o artystach Kolonii Artystycznej Kazimierza Dolnego

BENEFICJENT

Fundacja Sztuki MaMePro

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Grupa Vidoq Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 68 295,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 61 464,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (maj-wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.mamepro.org

CEL

Celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego w Kazimierzu Dolnym, poprzez przygotowanie filmu dokumentalnego pt. „Kazimierz unicestwiona idylla” (o długości ok. 50 minut) upamiętniającego ważne dla regionu wydarzenia historyczne.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła przygotowanie opowieści w postaci filmu dokumentalnego o socjologiczno- kulturowym fenomenie miejscowości - Kazimierskiej Kolonii Artystycznej która przetrwała I i II wojnę światową. Motywem przewodnim jest malarskość Kazimierza- jako wizytówka powszechnie znanej w Europie marki. Dokument uwzględnia historię miasteczka, jego wydarzenia historyczne, współczesną innowacyjność medialną oraz festiwalową aurę. Film jest opowieścią o miasteczku, w którym symbiotyczna chrześcijańsko- żydowska aura zaistniała jak nigdzie indziej na ziemiach polskich i trwała przez lata aż do II wojny światowej, zaś obecnie pozostała już wyłącznie we wspomnieniach i literaturze.

Film powstał z okazji tragicznych dla Europy i Świata rocznic: 100-lecia i 75-lecia  wybuchu I i II wojny światowej, emitowany jest na satelitarnej antenie Telewizji Polskiej.

WSKAŹNIKI

Trwałość projektu została zapewniona poprzez emisję filmu w TVP, prezentację na polskich i europejskich festiwalach filmowych oraz przekazanie 50 kopii DVD do lokalnych instytucji kulturalnych. Szeroka promocja filmu poprzez lokalną i ogólnopolska prasę, prezentacje w ramach europejskich festiwali filmowych oraz wielokrotna emisja na różnych antenach Telewizji Publicznej, przewiduje że przez pierwszy rok eksploatacji, film obejrzy ok. 1 mln osób.