Produkcja ciast i wyrobów cukierniczych opartych na tradycyjnych recepturach oraz przy zachowaniu lokalnej kultury i zwyczajów promujących subregion Nałęczów - Kazimierz Dolny - Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Produkcja ciast i wyrobów cukierniczych opartych na tradycyjnych recepturach oraz przy zachowaniu lokalnej kultury i zwyczajów promujących subregion Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

Agnieszka Rutkowska

MIEJSCOWOŚĆ

Zarzeka gm. Wąwolonica

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 65 000,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 40 000,00 zł (61,54 %)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

październik 2013 r.

CEL

Produkcja i sprzedaż pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych produkowanych zgodnie z tradycyjnymi przepisami oraz przy zachowaniu lokalnej kultury i zwyczajów. Inwestycja umożliwiła uruchomienie i wyposażenie cukierni oraz pierwszych punktów dystrybucji na terenie regionu.

DZIAŁANIE

Beneficjent zajmuje się produkcją pieczywa oraz świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Ciasta pieczone są wyłącznie w oparciu o tradycyjne receptury, nie są wzbogacane chemicznie. Produkty nawiązują do tradycji naszego regionu są to np. bułeczki nałęczowskie ze śliwkami, bajgiel wąwolnicki. Dodatkowym elementem działalności będzie produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych. Przewidywana jest produkcja tortów nawiązujących do lokalnej tradycji rozprowadzanych dla ośrodków turystyki lokalnej oraz sprzedaż tortów na zamówienie. W wyspecjalizowanych sklepach prowadzona jest sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ponadto Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę z restauracjami i renomowanymi ośrodkami wypoczynkowymi w subregionie.

WSKAŹNIKI

Sprzedawane produkty charakteryzują się wysoką klasą wytworzenia, najwyższej jakości półproduktami które będą pozyskiwane z najbliższego regionu, profesjonalizmem w wykonaniu. Wyroby charakteryzują się najwyższą jakością pod względem wizualnym oraz smakowym. Beneficjent będzie starał się o uzyskanie wpisu dla produkowanych ciast na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego i członkostwo w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego.