Produkt Lokalny - dziedzictwo kulturowe Zielonego Pierścienia

TYTUŁ PROJEKTU

Produkt Lokalny- dziedzictwo kulturowe Zielonego Pierścienia

BENEFICJENT

Stowarzyszenie "Aktywna Wieś"

MIEJSCOWOŚĆ

Drzewce gm. Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Koło Gospodyń Wiejskich w Drzewcach

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 59 540,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 53 586,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (czerwiec- wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.aktywnawiesdrzewce.pl

CEL

Celem projektu jest rozwój i promocja Sieci Izb Produktów Lokalnych jako subregionalnego produktu turystycznego wykorzystującego lokalną kulturę i dziedzictwo kulinarne obszaru, poprzez doposażenie Izb Produktów Lokalnych w Drzewcach oraz Izb Produktów Lokalnych w Starej Wsi. 

DZIAŁANIA

W ramach realizacji projektu doposażono Izbę Produktów Lokalnych w Drzewcach w sprzęt niezbędny do wytwarzania produktów lokalnych oraz doposażono Izbę Produktów Lokalnych w Starej Wsi włączając ją do już działającej sieci Izb Produktów Lokalnych. W ramach realizacji projektu promowane są produkty lokalne oparte na tradycyjnych recepturach oraz wykorzystujące lokalne zasoby obszaru wsparcia. Są to: konfitura z owoców róży, konfitura z płatków róży, rogaliki z różą, rogaliki z dynią, miętus gryczany, ciasteczka marchewkowe, pasztet warzywny, słoneczniki owocowe.

Realizacja działań założonych w projekcie umożliwiła rozbudowę strony internetowej o niezbędne zakładki oraz elementy, sprzyjające promocji działań realizowanych przez Stowarzyszenie. Rozbudowa strony internetowej, przyczyniła się do rozpowszechnienia informacji wśród turystów o działaniach Sieci Izb Produktów Lokalnych, przez co zwiększyła się liczba osób odwiedzających.

WSKAŹNIKI

W rezultacie realizacji projektu rozszerzona została działająca na obszarze Trójkąta Turystycznego Sieć Izb Produktów Lokalnych o kolejną Izbę zlokalizowaną w Starej Wsi w Gminie Końskowola. Realizacja Projektu zwiększyła ofertę turystyczną subregionu o bogactwo zasobów dziedzictwa kulinarnego, promując obszar wsparcia poprzez smaczną i zdrową kuchnię bazującą na produktach lokalnych. Zrealizowane działania wpłynęły na zwiększenie liczby turystów odwiedzających Izby Produktów Lokalnych o ok. 200 osób rocznie.