Promocja i rozszerzenie asortymentu produktów lokalnych

TYTUŁ PROJEKTU
Promocja i rozszerzenie asortymentu produktów lokalnych

BENEFICJENT

MOJE OWOCE Maria Figiel

MIEJSCOWOŚĆ

Klementowice gm. Kurów

PARTNERZY
W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA
Wartość projektu: 36 715,50 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 17 910,00 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

12 miesięcy (wrzesień 2013 r. - sierpień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.mojeowoce.pl

CEL
Promocja produktu lokalnego oraz wzbogacenie oferty turystycznej wśród osób odwiedzających obszar Trójkąta Turystycznego poprzez, organizację interaktywnego stoiska promocyjnego, które wystawiane jest w trakcie imprez tematycznych oraz rozszerzenie asortymentu produktów lokalnych.

DZIAŁANIA

W ramach realizacji projektu rozszerzono ofertę produktów lokalnych poprzez rejestrację trzech nowych produktów oraz doposażenie pracowni o zakup prasy do otrzymywania soku z owoców. W ramach działań promocyjnych przygotowano informacje dotyczące produktów lokalnych w postaci diaporamy oraz ulotek promocyjnych. Materiały przedstawiają subregion oraz proces wytwarzania produktów. Działanie przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania subregionem wśród osób odwiedzających Trójkąt Turystyczny. W celu lepszej promocji i dystrybucji produktów lokalnych na targach i kiermaszach przygotowano stoisko promocyjne z produktami lokalnymi które umożliwi efektywniejsze rozpowszechnianie materiałów promocyjnych. Dodatkowo funkcję promocyjną oraz edukacyjną pełni „Owocowy przystanek”. Podczas wizyt turyści mają możliwość poznania i degustacji produktów lokalnych subregionu. Przystanek znajduje się w odległości 10 km od centrum Nałęczowa, możliwe jest skorzystanie z kilku tras dojazdu aby turyści których punktem docelowym wycieczki jest „Owocowy przystanek” nie musieli poruszać się tą samą trasą w drodze powrotnej do Nałęczowa. Projekt jest odpowiedzią na deficytową obecnie ofertę turystyczną subregionu w zakresie infrastruktury turystycznej i oferty produktów lokalnych. Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarach wiejskich sąsiadujących z głównymi miejscowościami turystycznymi subregionu jest szansą na rozwój mniejszych miejscowości wiejskich, leżących w niedalekim sąsiedztwie Nałęczowa.

WSKAŹNIKI

Wzbogacenie oferty i wzmocnienie promocji produktów lokalnych subregionu, wpłynęło pozytywnie na rozwój turystyki. Promocja produktów lokalnych ma pozytywny wpływ na poprawę wizerunku i wzrost świadomości obecnych i potencjalnych turystów. Beneficjent zamierza nawiązać współpracę z gospodarstwami z najbliższej okolicy w zakresie prezentacji i dostawy świeżych owoców w ramach „Owocowego przystanku”.