Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

I nabór

Liczba złożonych wniosków: 17

Liczba wniosków przeznaczonych do dofinansowania: 6

Przyznana kwota dofinansowania z S-PPW: 383 328,20 zł

II nabór

Liczba złożonych wniosków: 4

Liczba wniosków przeznaczonych do dofinansowania: 4

Przyznana kwota dofinansowania z S-PPW: 196 792,50 zł

III nabór

Liczba złożonych wniosków: 19

Liczba wniosków przeznaczonych do dofinansowania: 8

Przyznana kwota dofinansowania z S-PPW: 361 109,20 zł