„Pszczela Kraina” – pokazy pszczelarskie

TYTUŁ PROJEKTU

„Pszczela Kraina” – pokazy pszczelarskie

BENEFICJENT

Przemysław Szymański

MIEJSCOWOŚĆ

Góry gm. Markuszów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 56 345,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 39 441,50 zł (70%)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

wrzesień 2013 r.

CEL

Głównym celem działalności jest turystyka edukacyjna w postaci pokazów pszczelarskich. Podczas pokazów demonstrowane są m.in. zasady organizacji życia w ulu. Uczestnicy wykładów dowiadują się w jaki sposób powstaje miód, skąd się go pozyskuje, w jaki sposób powstaje wosk pszczeli.

DZIAŁANIA

Turyści mają możliwość zwiedzania „Pszczelej Krainy”, mogą zobaczyć jak wygląda prawidłowo przygotowane pasieczysko, co się na nim znajduje oraz jakie zastosowanie mają znajdujące się tam przedmioty. Na terenie obiektu organizowane są warsztaty pt. „Pszczelarstwo w pigułce”, „Pobierania miodu”, „Od ula do świeczki”. Warsztaty umożliwiają poznanie zawodu pszczelarza od strony teoretycznej. Przekazywana jest wiedza dotycząca pszczół a w szczególności ich zachowania i środowiska w jakim żyją. Istnieje możliwość pobrania ramki z ula, przetwarzając własnoręcznie miód znajdujący się w plastrze na miód który znajdzie się w słoiku. Turysta dowiaduje się skąd się bierze wosk w ulu oraz w jaki sposób pozyskuje się go i przetwarza. Pamiątkę stanowi własnoręcznie wykonana świeczka. Ciekawą atrakcją jest degustacja różnych rodzajów miodów z możliwością porównania ich smaków, konsystencji oraz wyglądu. Turyści mają możliwość kupienia pamiątek związanych z pszczelarstwem. W ramach działania zakupiono m.in. 20 szt. uli korpusowych ocieplanych Dadant oraz ul pokazowy- demonstracyjny.

WSKAŹNIKI

Na lokalnym rynku jest to pomysł innowacyjny. Turyści mają możliwość poznania zależności pomiędzy poszczególnym elementami przyrody. W przyszłości Beneficjent planuje wpisanie działalności do projektu Akademia Lesslandia, co przyczyni się do dotarcia do większej liczby klientów oraz wzmocnienia pozycji na rynku.