Rekonstrukcja historyczna Bitwy pod Żyrzynem w 150 rocznicę Powstania Styczniowego

TYTUŁ PROJEKTU

Rekonstrukcja historyczna Bitwy pod Żyrzynem w 150 rocznicę Powstania Styczniowego.

BENEFICJENT

Gmina Żyrzyn

MIEJSCOWOŚĆ

Żyrzyn

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Wilki" z Osin, Puławska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Skrzydło Lotnictwa Szkolnego z Dęblina.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 119 500,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 75 215,80 zł (84,04 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
6 miesięcy (maj- październik 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.zyrzyn.pl

CEL

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Żyrzyn poprzez organizację Pikniku Historycznego z rekonstrukcją "Bitwy pod Żyrzynem" oraz utworzenie Historycznej Izby Pamięci.

DZIAŁANIA

Najważniejszym elementem Pikniku była rekonstrukcja zwycięskiej bitwy nad Moskalami, stoczonej 8 sierpnia 1863 r. pod dowództwem gen. Michała Jana Heidenreicha Kruka, która okazała się profesjonalną i praktyczną nauką historii. Była to okazja do zaprezentowania na żywo replik sprzętu, rekonstrukcji ubioru a także taktyki i komend języka stosowanego w przeszłości. Dodatkową atrakcją były pokazy klepania powstańczych kos i wybijania monet okolicznościowych. W ramach realizowanego projektu zorganizowano rajd rowerowy upamiętniający wydarzenie. Trasa przebiegała od pomnika powstańców w Jaworowie do mogiły powstańców w Baranowie. Przeprowadzono cykl 3 seminariów na temat Powstania Styczniowego, które odbyły się w Żyrzynie, Osinach i Skrudkach. Spowodowały wzrost świadomosci i wiedzy na temat wydarzeń historycznych wśród mieszkańców. W ramach działania utworzono i wyposażono Historyczną Izbę Pamięci w udostępnionej sali budynku Szkoły Podstawowej w Osinach. Została wyposażona w plansze ilustrujące wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym, mundury z tamtego okresu które zostały wyeksponowane w gablotach oraz dokumentację w postaci zdjęć przedstawiających miejsca pamięci wydarzeń historycznych. Po zakończeniu projektu Izba Pamięci Historycznej na stałe wpisała się w ofertę turystyczno- edukacyjną subregionu.

WSKAŹNIKI

Wypromowano nowy produkt turystyczny, który wpłynął na zwiększenie liczby turystów w miejscowości. Po zakończeniu projektu, w Historycznej Izbie Pamięci której opiekunem jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Wilki" z Osin organizowane są lekcje historii oraz wystawy historyczne. Rekonstrukcja Bitwy została utrwalona na filmie, który został zamieszczony na stronie internetowej Gminy.