Remont i adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki „Wichrowe wzgórza”

TYTUŁ PROJEKTU

Remont i adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki „Wichrowe wzgórza”

BENEFICJENT

Teresa Sulej

MIEJSCOWOŚĆ

Buchałowice gm. Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 99 988,08 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 59 992,84 zł (60 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

8 miesięcy (maj - grudzień 2014 r.)

CEL

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału subregionu do zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz rozwoju turystyki wiejskiej poprzez stworzenie nowej oferty turystycznej wraz z obiektem bazy noclegowej.

DZIAŁANIA

W wyniku realizacji projektu powstał obiekt turystyczny z 7 miejscami noclegowymi o powierzchni ok. 120 m2. W zaadaptowanej na cele agroturystyczne kondygnacji budynku przygotowano 3 pokoje (2 dwuosobowe i 1 trzyosobowy), kuchnię oraz łazienkę z przedpokojem. Inwestycja umożliwiła wykonanie posadzek betonowych, położenie podłóg, wykonanie remontu ścian wewnętrznych poprzez skucie starych tynków i wykonanie nowych robót malarskich oraz wykończeniowych, montaż stolarki drzwiowej, montaż grzejników, remont łazienki, korytarza, ocieplenie stropów oraz wymiana obicia z płyt GK.

Oferta gospodarstwa agroturystycznego skierowana jest do turystów z kraju i z zagranicy, bez ograniczeń względem wieku, płci.

WSKAŹNIKI

Realizacja celów projektu wpłynęła pozytywnie na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej subregionu poprzez uzupełnienie i podniesienie jakości oferowanych produktów turystycznych. Szacowana liczba osób odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne to co najmniej 200 osób rocznie.