Remont i adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki - Kwatera myśliwska

TYTUŁ PROJEKTU

Remont i adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki - Kwatera myśliwska

BENEFICJENT

Barbara Rułka

MIEJSCOWOŚĆ

Cezaryn gm. Żyrzyn

PARTNER WSPIERAJĄCY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 95 573,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 57 343, 80 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

8 miesięcy (maj- grudzień 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest stworzenie nowej oferty turystycznej w kwaterze agroturystycznej urządzonej w stylu myśliwskim.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie obiektu turystycznego z 8 miejscami noclegowymi o powierzchni 120 m². W budynku znajdują się 4 pokoje 2 osobowe, kuchnia, przedpokój i łazienka. W ramach inwestycji wykonano posadzki betonowe, położono podłogi z drewna, wykonano remont ścian wewnętrznych poprzez skucie starych tynków i wykonanie nowych, prace malarskie i wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej, montaż grzejników, remont łazienki, korytarza i klatki schodowej.

Projekt zakłada wynajem całego piętra domu wraz z działką na której znajduje się staw z miejscami do wędkowania oraz duża wiata z grillem do organizacji imprez integracyjnych. W ramach wdrożenia dobrych praktyk szwajcarskich Beneficjent promuje lokalne marki wprowadzone na rynek lokalny. W ramach promocji Beneficjent przygotował wizytówki przedstawiające ofertę gospodarstwa oraz tablicę informacyjną i pamiątkową.

WSKAŹNIKI

Szacunkowo z oferty gospodarstwa agroturystycznego skorzysta 200 osób rocznie. W kolejnych latach po zakończeniu Projektu, Beneficjent przewiduje podjęcie działań mających na celu rozszerzenie oferty w ramach produktu turystycznego poprzez współpracę z portalami internetowymi oraz rozbudowę bazy noclegowej.