Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni. Modernizacja i doposażenie 4 pokoi z przeznaczeniem na wynajem. Wyposażenie werandy i tarasu w meble rekreacyjne oraz promienniki ciepła. Wykonanie parkingu. Przygotowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Doposażenie kuchni w urządzenia kuchenne. Rozbudowa strony internetowej.

TYTUŁ PROJEKTU

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni. Modernizacja i doposażenie 4 pokoi z przeznaczeniem na wynajem. Wyposażenie werandy i tarasu w meble rekreacyjne oraz promienniki ciepła. Wykonanie parkingu. Przygotowanie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej. Doposażenie kuchni w urządzenia kuchenne. Rozbudowa strony internetowej.

BENEFICJENT

Stanisław Lenart FAKTOR

MIEJSCOWOŚĆ

Cholewianka gm. Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kraina Lessowych Wąwozów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 278 999,27 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 167 399,56 zł (60 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (październik 2013 r. - kwiecień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.wiatrakowo.pl

CEL

Głównym celem działalności jest podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług oraz zapewnienie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

DZIAŁANIA

Efektem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu turystów (polskich i zagranicznych, indywidualnych i zorganizowanych) do zintegrowanych i rozbudowanych całorocznie atrakcji turystycznych będących rozszerzoną formą spędzania czasu w Wiatrakowie.

Realizacja inwestycji umożliwiła utworzenie 40 nowych miejsc noclegowych oraz sali konferencyjnej. Istnieje możliwość organizacji pikników na terenie miejscowości nawet dla 200 osób.

Działania zrealizowane w ramach projektu miały w szczególności charakter rozbudowy infrastruktury. Zmodernizowano werandę z tarasem na obiekt całoroczny, ogrzewany stwarzający możliwość przyjmowania grup, dla których dodatkowa powierzchnia i odrębna sala są niezbędne. Ta powierzchnia umożliwia prowadzenie dodatkowych warsztatów również w okresie zimowym. Wyposażono kuchnię w dodatkowe sprzęty umożliwiające organizację warsztatów gotowania oraz ułatwiające obsługę gości. W celu podniesienia jakości świadczonych usług podwyższono standard pokoi i łazienek, przygotowano miejsca parkingowe a także ścieżkę edukacyjno- przyrodniczą promującą różne formy turystyki w Wiatrakowie (rozrywki, aktywności ruchowej, edukacji) poprzez promowanie miejscowej przyrody i kultury materialnej w obszarze wsparcia. W ramach działań promocyjnych Beneficjent rozbudował stronę internetową dodając nowe moduły umożliwiające skuteczne promowanie produktów regionalnych.

WSKAŹNIKI

Inwestycja w wewnętrzną infrastrukturę oraz połączenie tradycji z nowoczesnością i wygodą wzmocniło pozycję Wiatrakowa na mapie turystycznej. Działania umożliwiły zwiększenie ilości miejsc noclegowych.