Rozszerzenie oferty turystycznej „Siedliska Małgorzaty” w Cholewiance jako atrakcji na szlaku Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”

TYTUŁ PROJEKTU

Rozszerzenie oferty turystycznej „Siedliska Małgorzaty” w Cholewiance jako atrakcji na szlaku Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”

BENEFICJENT

Małgorzata Urban

MIEJSCOWOŚĆ

Cholewianka gm. Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

Małgorzata Kowalczyk "Wojciechosko Zagroda"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 99 758, 65 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 59 855, 19 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (maj- wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.siedliskomalgorzaty.pl

CEL

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej „Siedliska Małgorzaty” w Cholewiance jako atrakcji na szlaku Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja” poprzez wykonanie dodatkowych elementów infrastrukturalnych oraz o program edukacyjny w zakresie: pszczelarstwa, tradycyjnej regionalnej kuchni, zdrowej żywności oraz życia ptaków z tradycyjnego gospodarstwa rolnego.

DZIAŁANIA

„Siedlisko Małgorzaty” w Cholewiance jest jedną z atrakcji Ekomuzeum Lubelszczyzny, na obszarze Trójkąta Turystycznego. Położone jest przy kompleksie leśnym, w bliskim sąsiedztwie Kazimierza Dolnego. Dotychczas przystosowane było jedno pomieszczenie pełniące funkcję miejsca prezentacji tradycyjnych drewnianych warsztatów tkackich, warsztatów tkania na krosnach, wykonywania regionalnych palm oraz bukietów z suszonych ziół i kwiatów. Podjęte działania umożliwiły zmodernizowanie elementów infrastruktury oraz przystosowanie dodatkowych obiektów, które poszerzyły ofertę tematyczną atrakcji turystycznej.

Realizacja projektu umożliwiła:

-Wybudowanie wiaty, o drewnianej konstrukcji, z pokryciem dachowym wykonanym z balchodachówki oraz nawierzchnią utwardzoną płytami ażurowymi wypełnionymi kostką granitową na posypce cementowo- wapiennej, ponadto wiatę wyposażono w 3 drewniane stoły oraz 2 drewniane ławy. W wiacie odbywają się zajęcia warsztatowe dla turystów w sezonie turystycznym.

- Wykonanie pieca chlebowego wraz z wędzarką i grillem, służących m.in. do prezentacji pieczenia tradycyjnego niegdyś na wsi pieczywa, zorganizowania dla turystów warsztatów wykonania ciasta, formowania bochenków oraz innego tradycyjnego pieczywa

- Wybudowanie drewnianego „Domku pszczelarza” , w którym wyeksponowane zostały tradycyjne i współczesne akcesoria związane z pszczelarstwem (np. ramki z węzą, wytapiarka do wosku, matryca do wyrabiania węzy, wirówka)

- Adaptację istniejącego budynku gospodarczego na zagrodę ptactwa domowego (tzw. kurnik), w obiekcie eksponowane są różne odmiany ptactwa, turyści mogą poznać ich różne gatunki, zwyczaje, sposób i czas lęgu.

- Wybudowanie ścieżek edukacyjnych prowadzących do poszczególnych obiektów Siedliska, przy których zasiano rośliny z których wytwarzane są suche bukiety i palmy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom oraz estetyki miejsca wykonano drewniane ogrodzenie.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu rozszerzyła ofertę turystyczną „Siedliska Małgorzaty” o program edukacyjny. Ruch turystyczny w obiekcie przewiduje się na poziomie około 2 tys. osób rocznie. Beneficjent w kolejnych latach planuje nawiązanie współpracy z twórcami lokalnymi w zakresie organizacji przez nich warsztatów rękodzielniczych oraz dystrybucji wykonywanych przez nich produktów lokalnych.