Rozwój i promocja produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwój i promocja produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego: Nałęczów- Puławy – Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów


PARTNERZY

Partner finansowy: Gminny Ośrodek Kultury w Puławach
z siedzibą w Gołębiu

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 99 470,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania 89 523, 00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień – czerwiec)

STRONA INTERNETOWA

http://www.kraina.org.pl

CEL

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez możliwość uczestnictwa w imprezie rekreacyjno- kulturalnej organizowanej w subregionie. Zwiększenie zainteresowania turystów wypoczynkiem na obszarze Trójkąta Turystycznego poprzez wypromowanie najciekawszych oferowanych produktów turystycznych.

DZIAŁANIA

W ramach realizacji projektu zorganizowano w formie festynu otwartego dla publiczności imprezę „Magiczny Trójkąt Turystyczny: Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy” podczas której odbyła się prezentacja produktów turystycznych regionu. Zorganizowano prezentacje w formie „produktowej” tzn. wystawcy byli prezentowani tematycznie w grupach dotyczących turystyki aktywnej, turystyki kulturowej oraz turystyki wiejskiej. Dla wystawców oraz publiczności przewidziano konkursy z nagrodami.

Wydano folder ofertowy Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” który zawiera ofertę najciekawszych produktów turystycznych występujących na terenie Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny. W folderze zamieszczono również informacje o dostępnych bazach turystycznych w regionie które ułatwią turystom podróżowanie.

W ramach promocji przygotowano 30 sekundowy spot telewizyjny przedstawiający najważniejsze atrakcje regionu. Spot emitowano w telewizji TVP Lublin.

WSKAŹNIKI

W wydarzeniu uczestniczyło około 1500 osób. Wydano 5000 szt. foldera zawierającego ofertę usług turystycznych. Dzięki działaniom promocyjnym oraz pozycjonowaniu serwisu zauważono znaczny wzrost odwiedzin na stronie internetowej www.kraina.org.pl co dla turysty planującego zostać w regionie może stać się doskonałym narzędziem do kompleksowego zaplanowania pobytu.