Rozwój infrastruktury i usług turystycznych nabór 4

1. ODNOWA W DRZEWACH - projekt rozwoju turystyki regionalnej Nałęczowa

2. Podniesienie atrakcyjności oferty pobytowej w Willi Ima

3. Utworzenie bazy noclegowej w Wylągach na szlaku turystyki konnej

4. Rozszerzenie oferty turystycznej „Siedliska Małgorzaty” w Cholewiance jako atrakcji na szlaku Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”

5. Gospodarstwo Agroturystyczne „Lipowe wzgórze” - rozwój oferty produktu turystycznego w krajobrazie kulturowym regionu

6. Adaptacja budynku mieszkalno - gospodarczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną

7. Zakup wyposażenia dla poprawy infrastruktury turystyki edukacyjno- kulturowej w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

8. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki „Wichrowe wzgórza”

9. Zwiększenie ilości miejsc noclegowych oraz wzbogacenie turystycznej ofertyrodzinnej w kwaterze „Willa Irys” w Cholewiance

10. Wzbogacenie oferty turystyki zimowej oraz tworzenie narzędzi promocji sieciowych produktów turystycznych na terenie Krainy Lessowych Wąwozów

11. Rozszerzenie oferty noclegowej i wypoczynkowej poprzez rozbudowę budynku gospodarczego z adaptacją na zaplecze agroturystyki

12. Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku mieszkalnym w celu zwiększenia ilości miejsc bazy noclegowej na obszarze subregionu

13. Z lasu, pola i ogrodu- utworzenie sieci trzech ścieżek edukacyjnych przy szlaku Krainy Rowerowej

14. Zwiększenie miejsc noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym i rozszerzenie oferty turystycznej na obszarze subregionu

15. Podniesienie standardu istniejącej bazy noclegowej w subregionie poprzez wyposażenie na potrzeby turystów dwóch segmentów mieszkalnych Stanicy Konnej Gołąb

16. Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki - Modrzewiowy Zdrój

17. Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu poprzez utworzenie nowej bazy gastronomicznej - baru „ARART”

18. Utworzenie bazy noclegowej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego przy szlaku rowerowym oraz trasie Nordic Walking w apartamencie „Pod sosnami” w miejscowości Oblasy

19. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki- Kwatera myśliwska