Rozwój infrastruktury i usług turystycznych nabór 5

1. „KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów–Puławy-Kazimierz Dolny”.

2. Wprowadzenie nowych produktów turystycznych i podniesienie standardu świadczonych usług Wnioskodawcy w tym Manufaktury Różanej z Izbą Produktu Lokalnego na obszarze subregionu.

3. Bar „Przystań” w Kazimierzu Dolnym – modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz promocja kuchni i produktów lokalnych.

4. Wprowadzenie nowej atrakcji turystycznej w subregionie Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny drogą do poprawy oferty turystycznej regionu.

5. Zwiększenie konkurencyjności firmy Jarosław Matwiejczuk poprzez wzrost jakości usług noclegowych oraz rozszerzenie oferty wypoczynkowej turystów powiązanej z regionalnymi i lokalnymi produktami turystycznymi.

6. Zakup wyposażenia i promocja tradycyjnych wędlin bronickich  masarni rodzinnej M. Z. Kruk.

7. Wzmocnienie promocji, dostępności i dystrybucji produktów lokalnych i regionalnych, poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego.

8. Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworku Kossaków w Kośminie.

9. Wypocznij aktywnie w Ostoi pod Czarną Piłą.

10. Rozszerzenie oferty turystycznej kwatery – Modrzewiowy Zdrój

11. Wzrost atrakcyjności subregionu, poprzez wzbogacenie oferty atrakcji turystycznej – „Owadolandia” Park Edukacyjno – Rekreacyjny.

12. „Stokrotka” nowy obiekt noclegowy w Nałęczowie.

13. Podniesienie konkurencyjności Domu Szkoleniowo-Rekreacyjnego Kwaskowa w Kazimierzu Dolnym w obszarze turystyki szkoleniowo-konferencyjnej dla średniej wielkości grup zorganizowanych.

14. Wyposażenie pracowni wypalania i kształtowania szkła.