Rozwój infrastruktury i usług turystycznych nabór 1

1. Rustykalny ogród wiejski w Drzewach jako nowy produkt turystyczny Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

2. Naturalne labirynty miejscem poznania dziedzictwa regionu, twórczej inspiracji i aktywnego wypoczynku w centrum Trójkąta Turystycznego Nałęczów – Puławy- Kazimierz Dolny

3. Rozbudowa budynku mieszkalnego w Kazimierzu Dolnym z przeznaczeniem na działalność turystyczną

4. Rozwój infrastruktury turystycznej Krainy Rowerowej poprzez utworzenie 12 wypożyczalni rowerów

5. Tworzenie i promocja sieci parków nordic walking w gminach: Nałęczów, Końskowola, Puławy, Janowiec, oraz Kazimierz Dolny

6. Zwiększenie konkurencyjności PPHU „SAM” Marcin Marcin Igor Świderski, jak również stacji narciarskich w okolicach Kazimierza Dolnego poprzez zakup sprzętu do zaśnieżania obsługującego trasy narciarskie w subregionie

7. Zwiększenie wykorzystania potencjału gospodarstwa agroturystycznego poprzez podniesienie standardu usług oddziaływującego na zwiększenie atrakcyjności oferty pobytowej oraz wypromowanie produktu turystycznego zlokalizowanego na obszarze subregionu Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

8. Wielofunkcyjna i dwujęzyczna strona internetowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki dotycząca gminy Kazimierz Dolny i subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy

9. Modernizacja oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych infrastruktury Domu Wakacyjnego Andrzejówka

10. „Rower dla Ciebie” utworzenie sieci wypożyczalni rowerów w Krainie rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways

11. Wyposażenie nowoutworzonego punktu informacji turystycznej wraz z muzeum Ks. Grzegorza Piramowicza i promocją produktu lokalnego

12. Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej - oferta kulturowa Wojciechowa

13. Budowa budynku usługowo turystycznego dla świadczenia usług noclegowych, oraz zakup wyposażenia pokoi, łazienek, pomieszczeń towarzyszących - salonu

14. „W drzewach”- projekt rozwoju turystyki regionalnej Nałęczowa

15. Adaptacja pomieszczeń w budynku z przeznaczeniem na usługi turystyczne

16. Modernizacja bazy wypoczynkowej i noclegowej w gospodarstwie agroturystycznym oraz zakup wyposażenia i sprzętów niezbędnych dla turystów

17. Modernizacja budynku agroturystycznego, zakup wyposażenia sprzętu turystycznego, budowa altany grillowej

18. Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy

19. Izba Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej

20. Poszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego Ostoja pod Czarną Piłą