Rozwój infrastruktury i usług turystycznych nabór 2

1. „W siodle też można-  turystyka aktywna dla każdego”. Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej promującej turystykę konną na obszarze subregionu Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

2. „Turystyczny Szlak Ornitologiczny” obejmujący Dolinę Wieprza- (Gminy: Baranów, Puławy, Żyrzyn), Dolinę Wisły (Gmina Puławy) oraz jezioro Duży Ług (Gmina Markuszów)

3. Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na obszarze Wojciechów - Nałęczów - Wąwolnica - Kurów - Markuszów

4. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o werandę, taras i powiększenie kuchni. Modernizacja i doposażenie 4 pokoi z przeznaczeniem na wynajem. Wyposażenie werandy i tarasu w meble rekreacyjne oraz promienniki ciepła. Wykonanie parkingu. Przygotowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Doposażenie kuchni w urządzenia kuchenne. Rozbudowa strony internetowej.

5. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wojciechowa poprzez doposażenie otoczenia Wieży Arińskiej

6. Zakup wyposażenia restauracji „Grota Bochotnicka” i jej zaplecza kuchennego

7. Utworzenie szlaków konnych w obrębie Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

8. Zakup wyposażenia kawiarnio-cukierni w zabytkowym pensjonacie „SEROKOMLA” oraz zagospodarowanie przyległego do budynku ogrodu

9. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności pensjonatu Folwark Walencja w Kazimierzu Dolnym poprzez wzbogacenie oferty

10. Podniesienie atrakcyjności oferty pobytowej w gospodarstwie agroturystycznym Ostoja pod Czarną Piłą

11. Mobilna baza kajakowa na szlakach wodnych Wisły i Wieprza