Rozwój infrastruktury i usług turystycznych nabór 3

1. Utworzenie pakietu turystyki kajakowej ma rzekach Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Kazimierz Dolny - Puławy

2. Zagospodarowanie turystyczne wąwozów lessowych oraz promocja produktów turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów

3. Poprawa bazy noclegowej w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

4. Manufaktura Różana z Izbą Produktu Lokalnego

5. Wydanie przewodnika i mapy promujących turystykę rowerową na terenie subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

6. Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy

7. Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki w miejscowości Drzewce

8. Zwiększenie atrakcyjności oferty pobytowej w gospodarstwie „Agroturystyka w Dolinie Stawów” poprzez podniesienie standardu usług turystycznych

9. Modernizacja i rozbudowa Gospodarstwa agroturystycznego „Pod Jabłonią” w Celejowie

10. Szlaki drewnianej architektury Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

11. Wspólna oferta turystyczna 3 stanic utworzonych przy szlaku konnym przebiegającym przez obszar gminy Puławy, Końskowola i Żyrzyn stanowiąca nowy produkt sieciowy na terenie subregionu Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

12. Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących sieciowych produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

13. Turystyka Aktywna w obrębie Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

14. Utworzenie apartamentu na wynajem zabytkowej Willi Widok

15. Adaptacja pomieszczeń w gospodarstwie agroturystycznym w celu zwiększenia bazy noclegowej oraz uatrakcyjnienie oferty pobytowej na obszarze subregionu

16. „Folwarczny Zwierzyniec”- uzupełnienie oferty turystycznej w pensjonacie „Folwark Walencja”