Rozwój infrastruktury turystycznej Krainy Rowerowej poprzez utworzenie 12 wypożyczalni rowerów

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwój infrastruktury turystycznej Krainy Rowerowej poprzez utworzenie 12 wypożyczalni rowerów.

BENEFICJENT

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Stowarzyszenie "Wojciechowskie Arianki" gm. Wojciechów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 137 645,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 123 880, 00 zł (90 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (kwiecień - lipiec 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.nsh.pl

CEL

Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej „Krainy Rowerowej” oraz promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego do uprawiania turystyki aktywnej. Projekt ma na celu wzbogacenie infrastruktury turystycznej co przyczyni się do zintegrowanej oferty umożliwiającej pobyty dłuższe niż weekendowe.

DZIAŁANIA

W ramach projektu utworzono sieć 12 Wypożyczalni Rowerów promujących obszar wsparcia w miejscowościach: Kębło, Osiny, Karmanowice, Markuszów, Kębło, Kośmin, Drzewce, Celejów, Nowy Gaj, Czołna, Wojciechów, Kotliny. Ciekawym elementem projektu jest oferta specjalna- „Wypożycz u Nas oddaj u Partnera”. Zakupiono m.in. 55 szt. rowerów damskich, 24 szt. rowerów męskich, 9 szt. rowerów dziecięcych. W ramach działań promocyjnych przewidziano druk mapek w 55 egzemplarzach po 100 stron w każdym z egzemplarzu w formacie A3. Mapki zawierają informacje o atrakcjach subregionu. Przewidziano również druk ulotek które promują Wypożyczalnię Rowerów oraz turystykę aktywną. W ramach projektu  zamieszczono informacje w prasie o zrealizowanym projekcie który został dofinansowany z programu Szwajcarskiego. Poprzez swój charakter sieciowy projekt oddziałuje na obszar 6 gmin.

WSKAŹNIKI

Osiągnięte efekty projektu tj. powstanie sieci Wypożyczalni Rowerów jest jednym ze znaczących elementów oferty Krainy Rowerowej, która pozwala na rozwój turystyki aktywnej (rowerowej). W następnych latach po zakończeniu projektu przewiduje się podjęcie działań które mają na celu zwiększenie liczby punktów wypożyczalni rowerowych a tym samym poszerzenie nieformalnej sieci współpracy podmiotów prowadzących te punkty.