Rustykalny ogród wiejski w Drzewcach jako nowy produkt turystyczny Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

Rustykalny ogród wiejski w Drzewcach jako nowy produkt turystyczny Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w Drzewcach

MIEJSCOWOŚĆ

Drzewce gm. Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 177 123,80 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 159 411,42 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

1 rok (maj 2013- maj 2014)

STRONA INTERNETOWA

www.aktywnawiesdrzewce.pl

CEL

Celem utworzenia ogrodu jest rozpropagowanie wśród turystów, atrakcyjnych terenów wiejskich oraz ukazanie gatunków zapomnianych, typowych dla wiejskich ogrodów. Ważnym elementem projektu jest stworzenie możliwości poznania lokalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych a także zapoznanie się z kuchnią opartą na produktach regionalnych.

DZIAŁANIA

W ramach projektu powstały rabaty tematyczne które pełnią funkcję uproszczonych ścieżek edukacyjnych m.in. wrzosowy zakątek, rabata z magnolią, motyli raj (ogród różany), swojskie klimaty (rośliny łatwe w uprawie ale z kolorowymi kwiatami oraz właściwościami leczniczymi), rabata w koszyku (składa się głównie z nasadzeń bylin ozdobnych z kwiatów i liści oraz roślin o walorach zapachowych, ważny element stanowią nasadzenia roślin m.in. w donicach), ogród smaków: (w ramach którego powstały trzy ogrody- zielona kawiarenka złożona z drzew i krzewów owocowych, ogród warzywny w którym uprawiane są warzywa oraz ogród ziołowy w którym znajdują się przyprawy oraz zioła lecznicze), rabata za płotem (jest przykładem wiejskiego przedogródka w którym znajdują się ogrodzenia oraz ławeczki obsadzone roślinnością), rabata tęczowa w której znajdują się wieloletnie byliny. Tabliczki informacyjne które są rozstawione na całym terenie umożliwiają rozpoznawanie poszczególnych gatunków. Rabaty tematyczne połączono układem ścieżek prowadzonych po łagodnych łukach w naturalnej formie.

Ogród dodatkowo upiększono o założenie łąki kwietnej oraz skalniaka usytuowanego na skarpie przy wejściu.

WSKAŹNIKI

Powstanie ogrodu przyczyniło się do zwiększenia liczby zwiedzających zainteresowanych kompozycjami ogrodowymi charakterystycznymi dla wsi. Na mapie subregionu pojawiło się nowe miejsce z przeznaczeniem do aktywnego wypoczynku – odbywają się plenery malarskie, pikniki, wieczory literackie oraz inne wydarzenia kulturowe. Stworzono miejsce przyjazne dzieciom w którym mogą uczyć się przyrody oraz biologii.