Sieciowa promocja subregionu poprzez utworzenie sieci 11 Miejsc Przyjaznych Rowerom i 7 Izb Produktu Lokalnego oraz druk wydawnictwa upowszechniającego turystykę odkrywców (questing).

TYTUŁ PROJEKTU

Sieciowa promocja subregionu poprzez utworzenie sieci 11 Miejsc Przyjaznych Rowerom i 7 Izb Produktu Lokalnego oraz druk wydawnictwa upowszechniającego turystykę odkrywców (questing).

BENEFICJENT

Bankowe Towarzystwo Rowerowe w Nałęczowie

MIEJSCOWOŚĆ
Nałęczów

PARTNERZY

Partnerzy Wspierający: Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej”,
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Bałtów.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 114 100,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania 102 690,00 zł (90 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień- czerwiec 2012)

STRONA INTERNETOWA

http://btrnaleczow.pl/

CEL

Celem projektu jest innowacyjna promocja turystyki na obszarach wiejskich poprzez utworzenie Miejsc Przyjaznych Rowerom i publikację wydawnictw ze szlakami odkrywców (questami) oraz promocję dziedzictwa kulturowego i produktów lokalnych wytwarzanych w subregionie objętym wsparciem poprzez utworzenie Izb Produktu Lokalnego.

DZIAŁANIA

Dzięki realizacji projektu utworzono sieć 11 Miejsc Przyjaznych Rowerom (MPR) mających na celu promocję obszaru wsparcia w miejscowościach: Bałtów, Borysów, Celejów, Gołąb, Karmanowice, Kębło, Klementowice, Markuszów, Nowy Gaj, Wojciechów – Kolonia Piąta oraz Zabłocie. W ramach projektu wyposażono MPR m.in. w stojaki, pompki do rowerów, zestawy pierwszej pomocy, kłódki, klucze rowerowe, 11 bicykli promocyjnych.

Powstała sieć 7 Izb Produktu Lokalnego (IPL) z jednolitą wizualizcją w miejscowościach: Bałtów, Borysów, Celejów, Gołąb, Klementowice, Nowy Gaj, Wojciechów – Kolonia Piąta oraz Zabłocie. W ramach projektu wyposażono IPL m.in. w regały, lady półki, szyldy, torebki, naklejki i zawieszki promocyjne.

Przygotowano oraz wydrukowano zbiór 15 szlaków wypraw odkrywców (questów)    z załączonymi mapkami oraz wierszowanymi instrukcjami z miejscowości z 7 gmin    z obszaru wsparcia a także wykonano stronę internetową.

Działania odpowiadają potrzebom turystów którzy oczekują informacji na temat atrakcji turystycznych w regionie.

WSKAŹNIKI

W przyszłości Wnioskodawca planuje podjęcie działań związanych ze zwiększeniem liczby punktów, w których znajdą się MPR i IPL co dodatkowo spowoduje poszerzenie nieformalnej sieci współpracy podmiotów prowadzących te punkty.

Dodatkowo planowane jest uruchomienie wypożyczalni rowerów w MPR które przyczynią się do wzbogacenia oferty Trójkąta Turystycznego.