Stworzenie dydaktycznego ogrodu wierzbowego „Salikarium” z wiatą oraz utworzenie drogi dojazdowej

TYTUŁ PROJEKTU

Stworzenie dydaktycznego ogrodu wierzbowego „Salikarium” z wiatą oraz utworzenie drogi dojazdowej

BENEFICJENT

Fundacja "WARSZTAT"

MIEJSCOWOŚĆ

Strzelce gm. Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, ŻyWa Pracownia

KWOTA DOFIANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 75 882,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania 68 293,80 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (czerwiec- listopad 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.fundacjawarsztat.pl

CEL

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz zapełnienie luki w zajęciach warsztatowych na obszarze Trójkąta Turystycznego poprzez utworze „Salikarium” – pokazowego ogrodu wierzbowego oraz organizację warsztatów wikliniarskich.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie ogrodu wierzbowego o powierzchni ok. 800 m2 z 24 odmianami wierzby plecionkarskiej, szczepionymi wierzbami ozdobnymi i ogłowionymi oraz altaną.

Koncepcja ogrodu złączyła w sobie ogród pokazowy oraz produkcyjny (wierzby plecionkarskie w okręgach po corocznej wycince stanowią materiał wikliniarski na potrzeby warsztatów). Część pokazowo- ozdobna, przedstawia różne gatunki i odmiany wierzb w formie krzewiastej oraz piennej. Część produkcyjną stanowią nasadzenia wierzb wikliniarskich w okręgach. Łącznie zostało utworzonych 44 okręgów, o średnicy 1 m zebranych w dwie grupy, część południowa 26 szt., i część zachodnia 18 szt. Układ roślin zaprojektowano tak, aby po osiągnięciu właściwych sobie rozmiarów wypełniał projektowane przestrzenie i stanowił ramę ogrodu. Łącznie posadzono 370 szt. wierzb ozdobnych i ok. 1700 zrazów wierzb plecionkarskich.

W ogrodzie znajduje się układ alejek, stanowiący ścieżkę edukacyjna z opisem wierzb, ich rolą w ekosystemie i kulturze oraz historią plecionkarstwa.

W centralnej części ogrodu znajduje się altana o powierzchni 25 m2, która w ciągu tygodnia służy jako wiata rowerowa, w weekendy w sezonie turystycznym (maj- sierpień) prowadzone są w niej warsztaty plecionkarskie, na zróżnicowanym poziomie trudności dla różnych grup wiekowych. Droga dojazdowa do Salikarium została utwardzona płytami typu „dziurawka”.

Infrastruktura ogrodu przewiduje rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, została utworzona z myślą o samodzielnym poruszaniu się tych osób po ogrodzie.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej subregionu poprzez stworzenie nowych produktów turystycznych opartych na lokalnej tradycji rzemieślniczej.

W pierwszym sezonie działalności zostanie przeprowadzonych 15 warsztatów promocyjnych – bezpłatnych, oraz 32 warsztaty płatne. Szacuje się że weźmie w nich udział od 130do 300 uczestników. W okresie trwania projektu przewidywana liczba uczestników biorących udział w warsztatach to od 650 do 1500 osób.