Szlaki drewnianej architektury Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

Szlaki drewnianej architektury Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

Celina Sobczuk

MIEJSCOWOŚĆ

Rąblów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Tomasz Maścibroda

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 283 141, 43 zł kwota otrzymnego dofinansowania 169 884, 85 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

9 miesięcy (styczeń- wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.park-labiryntow.pl

CEL

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu poprzez komplementarny turystyczny produkt biznesowy w postaci 50 miniatur architektury drewnianej z wykorzystaniem potencjału turystycznego, dziedzictwa kulturowego, historycznego, religijnego i przyrodniczego regionu.

DZIAŁANIA

Galeria zlokalizowana jest na działce, przy której po zachodniej i południowej stronie przebiega szlak turystyczny, część północna zamknięta jest ścianą lasu. W ramach działania wykonano dokumentację fotograficzną i opisową 50 drewnianych obiektów kaplic i kościołów, chałup, domów, młynów, wiatraków, studni, zajazdów, karczm i gospód, dworców oraz willi. Efektem projektu jest powstanie galerii 50 miniatur architektury drewnianej subregionu, w skali 1:25. Galeria Miniatur zawiera w sobie: „Szlak otwartych kościołów”, „Szlak krainy zbożem płynącej”, „Szlak willi – inspiracja twórców”.

WSKAŹNIKI

W kolejnych latach po zakończeniu projektu Wnioskodawca planuje poszerzenie galerii o miniatury architektury murowanej wykonane w technice kamiennej, popularyzację questingu z wykorzystaniem przykładów atrakcji architektonicznych subregionu, rozbudowę obiektu o pole namiotowe a w przyszłości kempingowe.