Tajemnica ognia i wody- widowisko plenerowe nawiązujące do tradycji Nocy Świętojańskiej

TYTUŁ PROJEKTU

Tajemnica ognia i wody widowisko plenerowe nawiązujące do tradycji Nocy Świętojańskiej

BENEFICJENT

Nałęczowski Ośrodek Kultury

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

ZL Nałęczów Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, Kółko Rolnicze w Drzewcach- Koło Gospodyń Wiejskich w Drzewcach

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu 66 504,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania 49 728,40 zł (85%)

CZAS REALIZACJI
3 miesiące (maj-lipiec 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.noknaleczow.pl

CEL

Uzupełnienie i poprawa jakości oferty turystycznej funkcjonującej na rynku turystycznym subregionu Trójkąta Turystyznego poprzez organizację nowej imprezy plenerowej.

DZIAŁANIA
Zorganizowano jednodniową imprezę plenerową odtwarzającą tradycyjne słowiańskie zwyczaje ludowe, związane z letnim przesileniem słońca które przypada w najkrótszą noc czerwca. W ramach działań objętych projektem, powstała rekonstrukcja wioski słowiańskiej wraz z widowiskiem teatralnym. Wioska znajdowała się w Parku Zdrojowym w Nałęczowie, ponadto przygotowano stanowiska interaktywne które były dostępne dla wszystkich zinteresowanych gości. Wieczorem przedstawiono spektakl "Legenda o Sobótce" w którym wzięło udział 20 osób, występ uatrakcyjnił pokaz grupy tancerzy z ogniem. Głównym celem widowiska było przybliżenie życia codziennego Słowian oraz obrzędu związanego z Nocą Świętojańską. Kolejny spektakl "Tańczące Fontanny" łączył elementy wody, światła, ruchu i muzyki. Była to nowoczesna interpretacja zwyczaju sobótkowskiego, nawiązująca charakterem do Nocy Świętojańskiej. Podczas imprezy w sąsiedztwie wioski słowiańskiej przygotowano stoisko lokalnych twórców z obszaru wsparcia, na którym mieszkańcy prezentowali swą twórczość i wyroby.

WSKAŹNIKI

Efektem projektu była impreza plenerowa poprawiająca ofertę turystyczną obszaru wsparcia, adresowana do turystów oraz stwarzająca lokalnym artystom możliwosć prezentacji, promocji i sprzedaży swoich produktów. Wnioskodawca zamierza kontynuować projekt w kolejnych latach jako imprezę cykliczną organizowaną na otwarcie sezonu.