„Turystyczny Szlak Ornitologiczny” obejmujący Dolinę Wieprza- (Gminy: Baranów, Puławy, Żyrzyn), Dolinę Wisły (Gmina Puławy) oraz jezioro Duży Ług (Gmina Markuszów)

TYTUŁ PROJEKTU

„Turystyczny Szlak Ornitologiczny” obejmujący Dolinę Wieprza- (Gminy: Baranów, Puławy, Żyrzyn), Dolinę Wisły (Gmina Puławy) oraz jezioro Duży Ług (Gmina Markuszów)

BENEFICJENT

Gmina Żyrzyn

MIEJSCOWOŚĆ

Żyrzyn

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Społeczne Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne Gminy Żyrzyn, Gmina Baranów, Gminny Dom Kultury w Markuszowie, Gmina Puławy

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 184 050,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 165 100,34 zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

10 miesięcy (wrzesień 2013 r.- czerwiec 2014 r.) 

STRONA INTERNETOWA

www.szlakornitologiczny.pl

CEL

Głównym celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na obszarach wiejskich subregionu poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz utworzenie nowego sieciowego produkt turystycznego „Turystyczny Szlak Ornitologiczny” w Pradolinie Wieprza, Dolinie Wisły oraz wokół jeziora Duży Ług.

DZIAŁANIA

Utworzono 4 szlaki ornitologiczne na terenie Gminy Baranów, Markuszów, Puławy, Żyrzyn. Dokładne trasy przebiegu obrazują mapy. W gminie Baranów szlak ma formę pętli, zamieszczono na nim 6 tablic informacyjnych, 12 drogowskazów kierunkowych oraz 4 punkty widokowe, jego całkowita długość wynosi 22,5 km.

W gminie Markuszów szlak ornitologiczny ma formę ciągłą z dwiema odnogami od punktu wyjściowego, z początkiem i końcem w miejscowości Wólka Kątna. Czatownie ornitologiczne znajdują się przy charakterystycznych punktach jeziora Duży Ług. Na szlaku umieszczono 6 tablic informacyjnych, 4 drogowskazy kierunkowe oraz oznaczenia punktów widokowych, jego całkowita długość wynosi 1,80 km.

Szlak ornitologiczny na obszarze gminy Puławy ma formę dwóch pętli od punktu wyjściowego z początkiem i końcem w miejscowości Gołąb. Na szlaku umieszczono 5 tablic informacyjnych, 12 drogowskazów kierunkowych oraz 3 oznaczenia punktów widokowych. Długość szlaku pierwszej pętli wynosi 11, 7 km, drugiej 20,6 km.

Na terenie gminy Żyrzyn powstały szlak ornitologiczny ma formę pętli od punktu wyjściowego, z początkiem i końcem w miejscowości Kośmin. Czatowania ornitologiczne zaplanowano w charakterystycznych punktach: przy jednym z zakoli rzeki Wieprz oraz na otwartym terenie wśród łąk, pól i terenów leśnych. Na szlaku zamieszczono 5 tablic informacyjnych, 8 drogowskazów kierunkowych oraz 5 oznaczeń punktów widokowych. Jego całkowita długość wynosi 24,2 km.

Spójnym elementem działania jest wydanie przewodnika z mini atlasem ptaków spotykanych na szlakach. Przewodnik zawiera mapy z zaznaczonymi miejscami obserwacji ptaków, parkingami, miejscami postoju i wypoczynku oraz ciekawymi zabytkami.

W ramach projektu opracowano scenariusze zajęć terenowych, które będą wykorzystywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia na szlaku dla młodzieży szkolnej z obszaru Trójkąta Turystycznego. Powstał film edukacyjny na temat walorów przyrodniczych obszaru przebiegu „Turystycznego Szlaku Ornitologicznego”

W celu właściwej promocji powstała strona internetowa, przygotowano plakaty oraz ulotki.

WSKAŹNIKI

Efekty powstałe w wyniku realizacji „Turystycznego Szlaku Ornitologicznego” uatrakcyjniły ofertę turystyczną subregionu. W sposób bezpośredni przyczyniły się do wzrostu liczby turystów oraz wydłużenia ich pobytu. Efektem działania jest wzrost gospodarczy na obszarze Gmin: Baranów, Markuszów, Puławy, Żyrzyn.