Turystyka Aktywna w obrębie Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

Turystyka Aktywna w obrębie Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

P.W. BOBIK- Aktywny Wypoczynek Wojciech Sosik

MIEJSCOWOŚĆ

Bochotnica gm. Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PPHU Autonaprawa Kobiałka Jerzy, Bar Przystań Remigiusz Samcik, Grupa K.T. Media Milena Kozak

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 180 480,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 108 288,00 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (styczeń - czerwiec 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.bobik.fr.pl

CEL

Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej dla osób preferujących aktywny wypoczynek, w oparciu o walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Trójkąta Turystycznego.

DZIAŁANIA

W wyniku realizacji projektu turyści indywidualni mają możliwość skorzystania z przejażdżek samochodowych po szlakach tematycznych (przyrodniczych i historycznych). Zwiększenie liczby pojazdów umożliwiło poszerzenie oferty firmy o organizację przejażdżek tematycznych, dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach.

W ramach realizacji projektu zakupiono: 2 samochody terenowe, wyposażone w napęd 4x4, przystosowane do przewozu min. 9 osób,  10 kajaków dwuosobowych z kompletem wioseł oraz kamizelek asekuracyjnych, przyczepę samochodową przystosowaną do transportu min. 10 kajaków, 20 rowerów z kaskami ochronnymi, przyczepę samochodową przystosowaną do transportu min. 20 rowerów, 4 turystyczne odbiorniki GPS.

Klient decyduje o długości wycieczki, trasie, poziomie trudności, wykorzystanych środkach transportu czy ewentualnym wyżywieniu.

WSKAŹNIKI

W wyniku realizacji projektu powstały: wycieczki tematyczne dla osób indywidualnych o ściśle sprecyzowanych zainteresowaniach (szlak historyczny oraz przyrodniczy), wycieczki łączone dla grup zorganizowanych, powiązane z turystykę pieszą, rowerową, kajakową oraz samochodową.