Tworzenie i promocja sieci parków nordic walking w gminach: Nałęczów, Końskowola, Puławy, Janowiec oraz Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

Tworzenie i promocja sieci parków nordic walking w gminach: Nałęczów, Końskowola, Puławy, Janowiec oraz Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów"

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gmina Nałęczów, Gmina Janowiec, Gmina Puławy, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 130 478,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 117 430,20 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

8 miesięcy (maj- grudzień 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.kraina.org.pl

CEL

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie parków nordic walking wykorzystując potencjał turystyczny regionu. Jest to forma turystyki aktywnej dostępnej o każdej porze roku. Projekt podnosi atrakcyjność turystyczną poprzez utworzenie w poszczególnych gminach punktów.

DZIAŁANIE

Nordic walking staje się coraz popularniejszą aktywną formą spędzania czasu wolnego. Chodzenie z kijkami zazwyczaj odbywa się w grupie osób. W ramach projektu zostały podjęte działania związane z utworzeniem pętli w pięciu gminach, kluczowych pod względem atrakcyjności turystycznej. Gminy które biorą udział w projekcie opracowały projekty szlaków nordic walking. W ramach realizacji projektu powstało 5 gminnych parków tras, po 3 trasy w każdej gminie. Szlaki w gminach zostały oznakowane za pomocą znaków malowanych (na drzewach) oraz tabliczek umieszczanych na słupkach. Ułatwieniem dla turystów są mapy z zaznaczonymi trasami które pozwolą na dokładne rozplanowanie wędrówki. Trasy zostały wyposażone dodatkowo w tablice informacyjne dwóch typów :

- tablice z mapami przebiegu tras nordic walking. Łącznie powstało 15 tablic zamieszczonych w pięciu gminach

- tablice ćwiczeń i pomiaru tętna, które umieszczono w miejscu umożliwiającym zatrzymanie się, wykonanie zestawu ćwiczeń, jak również sprawdzeniem parametrów z tętnem po wysiłku fizycznym. Łącznie powstało 15 takich tablic zamieszczonych w 5 gminach.

WSKAŹNIKI

Wprowadzenie oferty parków przyczyniło się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie. Przyczyniło się do poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego w subregionie przy jednoczesnym poznawaniu go. Gminy w których zaplanowano przedsięwzięcie są kluczowymi z punktu widzenia rozwoju turystycznego regionu. Marka poszczególnych ośrodków turystycznych usytuowanych w Trójkącie Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów oraz utworzone pętle tras będą atrakcyjną ofertą dla osób przebywających w regionie. Wprowadzenie oferty parków przyczyniło się do zwiększenia ruchu turystycznego oraz poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego.