Utworzenie bazy noclegowej w Wylągach na szlaku turystyki konnej

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie bazy noclegowej w Wylągach na szlaku turystyki konnej

BENEFICJENT

Małgorzata Szczepkowska- Dunia

MIEJSCOWOŚĆ

Wylągi gm. Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

Lubelski Związek Hodowców Koni

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 99 758,65 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 59 855,19 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (maj-listopad 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.wylagi.pl

CEL

Celem projektu jest poprawa jakości istniejącej bazy noclegowej poprzez zwiększenie ilości miejsc noclegowych – 5 pokoi do 20 miejsc noclegowych, a także modernizacja sali na parterze budynku umożliwiającej organizacje imprez tematycznych.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła przeniesienie bazy noclegowej do nowego budynku, o wyższym standardzie (posadowionego na sąsiedniej działce należącej do Beneficjenta) poprzez zakup materiałów i przeprowadzenie prac wykończeniowych.

W części agroturystycznej zmodernizowano 5 pokoi, łazienkę, pomieszczenie gospodarcze oraz utworzono dużą salę na parterze. Zrealizowane działania umożliwiły udostępnienie turystyki konnej większej grupie turystów. Poprawa warunków pozwoliła na wydłużenie pobytu zorganizowanych grup. Inwestycja poszerzyła ofertę stanicy konnej i wzmocniła współpracę z innymi stanicami w subregionie.

Zrealizowano priorytetowe działanie, którym było wprowadzenie spójnej i kompleksowej oferty turystycznej dla turystów na cały rok kalendarzowy składającej się z noclegu, wyżywienia i jazdy konnej m.in. przejażdżek, atrakcji związanych z końmi.

Agrokwatera promuje i dystrybuuje wśród odwiedzających turystów produkty lokalne subregionu m.in. owocowe soki musy, tradycyjne wiejskie chodniki- pasiaki, rzeźby lokalnych artystów.

W ramach działań promocyjnych przygotowana została ulotka, promująca turystykę konną- wykazująca jej walory prozdrowotne.

WSKAŹNIKI

Modernizacja gospodarstwa przyczyniła się do wzrostu liczby turystów. Szacuje się iż w kolejnych latach liczba turystów wzrośnie o 50 %, z bazy noclegowej skorzysta około 1200 osób rocznie. Beneficjent w kolejnych latach planuje dalsze inwestycje m.in. rozbudowę stajni, poprawę stanu budynków gospodarczych.