Utworzenie bazy noclegowej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego przy szlaku rowerowym oraz trasie Nordic Walking w apartamencie „Pod sosnami” w miejscowości Oblasy

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie bazy noclegowej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego przy szlaku rowerowym oraz trasie Nordic Walking w apartamencie „Pod sosnami” w miejscowości Oblasy

BENEFICJENT

Artur Tuźnik SIPCO

MIEJSCOWOŚĆ

Oblasy gm. Janowiec

PARTNER WSPIERAJĄCY

Fundacja "Turystyczna Lubelszczyzna"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projeku: 238 950,47 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 143 370, 27 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (kwiecień- październik 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty bazy noclegowej na obszarze wsparcia oraz poprawa oferty turystycznej w dziedzinie turystyki aktywnej poprzez utworzenie punktu wypożyczalni sprzętu turystycznego.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie oferty noclegowej z 10 miejscami w apartamencie „Pod Sosnami” w Oblasach.

Zakup i dostawa wymienionego we wniosku sprzętu turystycznego jest niezbędna w celu wyposażenia punktu wypożyczalni w przedmiotowy sprzęt. Wykonanie konstrukcji tablicy informacyjnej, wykonanie planszy informacyjnej oraz ulotek promocyjnych jest niezbędne aby utworzyć punkt informacji i promocji o szlakach. Wykonanie dwóch powyższych zadań umożliwi również nawiązanie partnerstwa z podmiotem z sektora turystycznego, z Fundacją „Turystyczna Lubelszczyzna” odnośnie współpracy w zakresie włączenia punktu wypożyczalni rowerów do sieci wypożyczalni oraz odnośnie współpracy w zakresie promowania szlaków rowerowych, punktów wypożyczalni rowerów oraz innych atrakcji w obszarze wsparcia

Działania zrealizowane w ramach projektu mają charakter infrastrukturalny, wykonano stosowne roboty budowlane.

WSKAŹNIKI

Szacunkowo rocznie z oferty gospodarstwa agroturystycznego skorzysta około 200 osób, zaś pensjonat znajdzie się w ofercie 5 biur podróży. Realizacja projektu poszerzyła bazę noclegową oraz zwiększyła liczbę wypożyczalni sprzętu turystycznego na obszarze Trójkąta Turystycznego, w szczególności przy szlakach rowerowych i ścieżkach Nordic Walking, podnosząc standard istniejącej infrastruktury turystycznej.