Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w Kośminie