Utworzenie Centrum Turystyki aktywnej 108 Adventure poprzez zakup środków transportu i sprzętu turystycznego