Utworzenie pakietu turystyki kajakowej na rzekach Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Kazimierz Dolny - Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie pakietu turystyki kajakowej na rzekach Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Kazimierz Dolny - Puławy

BENEFICJENT

Fundacja Turystyczna Lubelszczyzna

MIEJSCOWOŚĆ

Rudy gm. Końskowola

PARTNER WSPIERAJĄCY

Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne Gminy Żyrzyn

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 70 000,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 42 000,00 zł (60%)

CZAS REALIZACJI

6 miesięcy (styczeń- czerwiec 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.turystycznalubelszczyzna.pl

CEL

Celem projektu jest stworzenie oferty turystyki kajakowej na obszarze subregionu wykorzystując potencjał rzek: Kurówka, Wieprz i Wisła.

DZIAŁANIA

Stworzenie warunków turystom indywidualnym i grupowym do uprawiania turystyki  kajakowej poprzez zakup sprzętu do organizacji spływów oraz opracowanie pakietów pobytowych uwzględniających spływy, zwiedzanie atrakcji turystycznych, noclegi i wyżywienie. Pakiety zostały przystosowane dla turystów o różnym stopniu doświadczenia. Dla początkujących kajakarzy przygotowano pakiety ze spływami na rzekach: Kurówce i Wieprz. Dla zaawansowanych kajakarzy przygotowano spływy przełomem środkowej Wisły. W ramach działania zakupiono 30 kajaków wraz z wyposażeniem (wiosła, kamizelki asekuracyjne), 2 przyczepki do przewozu kajaków, samochód typu bus, zestawy pierwszej pomocy. Produkt oddziałuje bezpośrednio na obszar 7 gmin (Baranów, Żyrzyn, Puławy, Kurów, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny). Oferta łączy spływy kajakowe, poznawanie atrakcji turystycznych w pobliżu rzek, przejażdżki rowerem oraz noclegi i wyżywienie.

WSKAŹNIKI

Efektem końcowym projektu jest wielowariantowa oferta turystyki kajakowej na obszarze Trójkąta Turystycznego dostosowana do potrzeb turystów w każdym wieku. W przyszłości w  ramach zorganizowanych pobytów Wnioskodawca będzie współpracował z wytwórcami produktów lokalnych z obszaru wsparcia i sprzedawał w pakiecie ich wyroby (np. soki, musy owocowe, miody) działanie przyczyni się do tworzenia sieci współpracy pomiędzy różnymi gestorami atrakcji i infrastruktury turystycznej oraz promocji produktów lokalnych.