Utworzenie parku edukacyjno- rekreacyjnego „Owadolandia”

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie parku edukacyjno- rekreacyjnego „Owadolandia”

BENEFICJENT

Mariola Cybula

MIEJSCOWOŚĆ

Wojciechów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 58 615,70 % kwota otrzymanego dofinansowania: 40 000,00 zł (68,24 %)

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

sierpień 2013 r.

STRONA INTERNETOWA
www.owadolandia.pl

CEL

Głównym celem działalności jest edukacja dzieci i młodzieży poprzez utworzenie parku o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym.

DZIAŁANIA

W parku powstała ścieżka dydaktyczna wzdłuż której można oglądać realistyczne rzeźby owadów w wielokrotnym powiększeniu (wykonane techniką 3D). Szczegółowo odzwierciedlają budowę morfologiczną poszczególnych owadów. Zakupionych zostało 6 rzeźb ( Biedronka oczatka, Gąsienica- Widłogonka, Pszczoła miodna, Konik polny, Komar, Żagnica okazała- gatunek ważki) przy replikach umieszczono tablice ze szczegółowym opisem ich systematyki oraz ciekawostkami dotyczącymi danego gatunku. W otoczeniu posadzone zostały rośliny, które tworzą mikroklimatyczne środowisko.

Na terenie parku powstał plac zabaw oraz wydzielono miejsce na ogniska i pikniki. W ramach zajęć edukacyjnych prowadzone są warsztaty z zakresu entomologii.

Zaadaptowano budynek gospodarczego na minimuzeum z eksponatami owadów w gablotach, możliwością wyświetlania prezentacji multimedialnych, przeprowadzenia warsztatów plastycznych, zorganizowania zabaw dźwiękowych.

WSKAŹNIKI

Głównym atutem przedsięwzięcia jest jego unikatowość. Na obszarze Trójkąta Turystycznego nie ma parku z rzeźbami olbrzymich owadów. Metody obserwacji będą mogły zostać wykorzystane przez nauczycieli biologii, przyrody. Obserwacja środowiska stanowi istotny czynnik pobudzający do uwagi oraz wzbudzenia zainteresowania przyrodą.