Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie Puławy

BENEFICJENT

Gmina Puławy

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej                                                  Towarzystwo Przyjaciół Gołębia

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 163 200, 00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 138 720,00 zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (maj - październik 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.gminapulawy.pl

CEL

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Gminy a tym samym wzrost liczby turystów. Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz subregionu. Ważnym elementem projektu jest rozbudowa systemu informacyjnego oraz promocja oferty turystycznej. System zostanie zrealizowany poprzez stworzenie tablic informacji turystycznej które w ciekawy sposób będą informowały o produktach turystycznych, w ramach promocji oferty turystycznej przygotowano przewodnik z dołączoną mapą.

DZIAŁANIA

Działania przewidziane w projekcie zakładają ustawienie 30 informacji turystycznych w postaci tablic na terenie Gminy. Na tablicach zamieszczona jest mapa Gminy z dokładnym oznaczeniem szlaków turystycznych, pieszych, kajakowych, rowerowych, nordic walking, ścieżek dydaktycznych oraz fotografii z obszaru Gminy Puławy. Wydano przewodnik turystyczny, a jako załącznik dodano druk map zawierających przebieg szlaków turystycznych, rowerowych, nordic walking, pieszych, kajakowych oraz ścieżek dydaktycznych. Tablice będą zlokalizowane w centralnych punktach w miejscowościach na terenie Gminy.

WSKAŹNIKI

Problemem który miał być rozwiązany w wyniku realizacji projektu było niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy Puławy. Najważniejszą przyczyną zaistniałej sytuacji był brak systemu informacji o ofercie turystycznej. Założenia techniczne dotyczące materiałów konstrukcyjnych wykorzystanych do wyprodukowania tablic zapewnią trwałość i funkcjonalność w długim okresie, dzięki czemu Projekt przyniesie trwały skutek. Materiał zgromadzony i opracowany podczas prac nad przewodnikiem będzie służył dalszym działaniom promocyjnym. Gmina Puławy w ramach Strategii Promocji i Komunikacji Marketingowej zakłada rozbudowę informacji turystycznej oraz promocję i rozwój produktów turystycznych.