Utworzenie szlaków konnych w obrębie trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie szlaków konnych w obrębie trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

BENEFICJENT

Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów"

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gmina Baranów, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola, Gmina Kurów, Gmina Puławy, Gmina Żyrzyn

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 169 570,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 152 613,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

12 miesięcy (październik 2013 r.- wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.konno.kraina.org.pl

CEL

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez promocję oferty produktu turystyki aktywnej związanej z rekreacją konną oraz promocję gospodarstw oferujących wypoczynek w siodle.

DZIAŁANIA

W ramach projektu wytyczono i oznakowano szlaki konne o łącznej długości ok. 308 km przebiegające przez teren gmin: Janowiec, Kazimierz Dolny, Markuszów, Baranów, Kurów, Wąwolnica, Puławy, Żyrzyn oraz Końskowola. Szlaki skupiają się wokół czterech głównych pętli łączących obszary poszczególnych gmin:

I pętla: Kazimierz Dolny – Wąwolnica- Kurów, II pętla: Janowiec, III pętla Puławy- Żyrzyn- Końskowola, IV pętla Baranów – Żyrzyn- Markuszów- Kurów. Na trasach szlaków umieszczone są miejsca postojowe- stanice. Przystosowane do zatrzymywania się jeźdźców ze zwierzętami. Łącznie znajduje się 18 miejsc postojowych.

Wykonano tablice informacyjne usytuowane na szlakach konnych, znajdują się na nich m.in. podstawowe informacje dotyczące przebiegu szlaków (mapa). Zamontowane drewniane tablice nawiązują do architektury szlaków turystycznych.

W ramach promocji szlaków konnych przewidziano wydanie mapy zawierającej przebiegi szlaków oraz podstawowe informacje o atrakcjach regionu. Powstał folder w formie informatora dotyczący szlaków konnych, znajdują się w nim mapy utworzonych szlaków konnych, informacje na temat turystyki konnej, miejsc postojowych na trasach konnych, walorów przyrodniczych i najciekawszych atrakcji regionu.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się  do powstania nowego produktu turystycznego związanego z turystyką konną. Utworzone szlaki przez wiele lat będą stanowiły atrakcyjną ofertę turystyczną dla turystów zainteresowanych aktywną formą spędzania czasu wolnego. Oferta produktu turystycznego związanego z rekreacją konną wzbogaci zasoby turystyczne regionu przyczyniając się do zwiększenia jego atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej.