Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na obszarze Wojciechów- Nałęczów- Wąwolnica- Kurów- Markuszów

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na obszarze Wojciechów- Nałęczów- Wąwolnica- Kurów- Markuszów

BENEFICJENT

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Teodora w Wojciechowie

MIEJSCOWOŚĆ

Wojciechów

PARTNERZY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Wąwolnicy, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Markuszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 55 464,58 zł kwota otrzymanego dofinansowania 47 144, 88 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (wrzesień - grudzień 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.wojciechow-parafia.cba.pl

CEL

Głównym celem projektu jest utworzenie szlaku zabytkowych kościołów w miejscowościach Wojciechów- Nałęczów- Wąwolnica – Kurów- Markuszów poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego subregionu.

DZIAŁANIA

W ramach projektu przygotowano i wydano ulotki z mapą szlaku zabytkowych kościołów na obszarze Wojciechów- Nałęczów- Wąwolnica- Kurów- Markuszów. Druki umożliwiają turyście zapoznanie się z zabytkami sakralnymi, kościołami z ciekawą historią i fascynującymi walorami architektonicznymi oraz bogatym wyposażeniem. Każdy z opisanych i ujętych na szlaku kościołów otoczony jest krajobrazem zachęcającym do wypoczynku. Ulotka zawiera dane kontaktowe umożliwiające rezerwację zwiedzania.

Udostępnienie kościoła do kompleksowego zwiedzania wiązało się z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu. Zainstalowano: system telewizji obserwacyjnej- CCTV, (4 kamery zewnętrzne, rejestrator cyfrowy, monitor LCD). Kamery zamontowano na zewnątrz elewacji obiektu przy wejściu głównym, bocznym, nad wejściem od zakrystii oraz na elewacji południowej. W ramach instalacji systemu sygnalizacji włamań i napadu wykonano montaż czujek otwarcia kontraktonowych, czujek ruchu dualnych i podczerwieni, sygnalizatora akustycznego zewnętrznego i wewnętrznego. Ważnym elementem systemu zabezpieczeń była instalacja systemu sygnalizacji pożaru.

W ramach działania przygotowano i wykonano moduł panoram sferycznych „Wirtualna wędrówka szlakiem zabytkowych kościołów”  w formie wirtualnego spaceru. Wirtualna wycieczka powstała na podstawie ujęć zdjęciowych. Moduł panoram sferycznych został zamieszczony na stronie internetowej w formie mapy na której umieszczane są obiekty. Moduł został zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta oraz partnerów wspierających. W ramach działań promocyjnych wykonano tablicę informacyjną oraz tablicę pamiątkową która po zakończeniu prac inwestycyjnych została zamieszczona na obiekcie Wieży Ariańskiej.

WSKAŹNIKI

Utworzenie szlaku turystycznego zabytkowych kościołów przyczyniło się do rozwoju oferty turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa kultury sakralnej na obszarze Wojciechów- Nałęczów- Wąwolnica- Kurów- Markuszów. Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania oraz wzmocnienia tożsamości kulturowej społeczeństwa, wzmocnienia spójności społecznej regionu oraz zwiększenia znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wzmacniający jego potencjał.