VI Nałęczowski Festiwal Tańca - Euro Dance

TYTUŁ PROJEKTU

VI Nałęczowski Festiwal Tańca "Euro Dance"

BENEFICJENT

Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów


PARTNER WSPIERAJĄCY

Ludowy Klub Sportowy "Cisy Nałęczów"

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 88 509,50 zł, kwota otrzymanego dofinansowania 75 233,07 (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień – czerwiec 2012)

STRONA INTERNETOWA

http://www.noknaleczow.pl

CEL

Umożliwienie dzieciom i młodzieży z obszaru wsparcia uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym. Beneficjent miał na celu stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym jednocześnie podnosząc umiejętności dzieci i młodzieży    w zakresie tańca. Wydarzenie przyczyniło się do promocji subregionu w kontekście Mistrzostw EURO 2012 poprzez wykorzystanie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

DZIAŁANIE

Festiwal odbył się na placu przed Urzędem Miasta. Na potrzeby wydarzenia kulturalnego teren zagospodarowano jako „miasteczko EURO”. Oprócz scen swoje miejsce znalazły stoiska z lokalną twórczością ludową – promującą lokalne wzorce ludowe oraz obszar wsparcia.

Projekt zrealizowano w formie dwóch działań: organizację festiwalu oraz informację   i promocję. Festiwal rozpoczął barwny korowód taneczny złożony  z zespołów tanecznych, instruktorów, dziecięcej drużyny piłkarskiej z klubu „CISY”                  w Nałęczowie, zaproszonych gości oraz szczudlarzy. Uroczystego otwarcia dokonali Marszałek Województwa, Burmistrz Nałęczowa oraz Dyrektor NOK, symbolicznie wykopując piłki ze sceny. Organizatorzy zapewnili zgromadzonym gościom pokazy tańca w wykonaniu profesjonalnych tancerzy – instruktorów z programu You Can Dance oraz ze Szkoły Tańca w Lublinie, którzy zachęcali do nauki wszystkich zgromadzonych gości. Następnie rozpoczął się przegląd zgłoszonych grup tanecznych. Na Małej Scenie odbywały się konkursy związane z Mistrzostwami Euro 2012 prowadzone przez animatorów sportowych z boiska sportowego Orlik             w Nałęczowie.

Ważnym elementem trwającego festiwalu była przypadająca z 23 na 24 czerwca Noc Świętojańska. Obrzęd ten został włączony do Festiwalu Tańca. Inscenizacja odbyła się w Parku Zdrojowym, gdzie grupa teatralna zaprezentowała spektakl łączący taniec i ogień, zaś grupa taneczna Nałęczowskiego Ośrodka Kultury zaprezentowała układ taneczny pt. „Noc Świętojańska”.

Podczas Gali Finałowej jury wręczyło zwycięzcom poszczególnych kategorii statuetki. Festiwal zakończył występ zespołu muzycznego.

WSKAŹNIKI

Festiwal Tańca  stworzył możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży          w wydarzeniach kulturalnych, aktywnie uczestniczyło w nim około 400 osób (dzieci    i młodzież), co najmniej 4000 stanowili widzowie Gminy Nałęczów oraz obszaru wsparcia, 4000 kuracjusze oraz turyści z kraju i zagranicy.